Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕФЕКТИ МЕТАЛІВ
   

ДЕФЕКТИ МЕТАЛІВ

- порушення регулярної кристалічної структури металів. Виникають під час виготовлення й експлуатації виробів, істотно впливаючи на комплекс їхніх властивостей. Д. м. розрізняють за розміщенням (поверхневі, внутрішні) і походженням (механічні, термічні, корозійні, зварювальні тощо). Крім того, їх поділяють на субмікродефекти (див. Дефекти в кристалах), мікро- і макродефекти. До мікродефектів належать порушення, що їх виявляють оптичними мікроскопами. Деякі з них, напр. мікропори, мікротріщини, мікропузирі газів або дрібні включення інтерметалідів і карбідів, утворюються внаслідок росту відповідних субмікродефектів. Тривалий нагрів до високих температур спричинює перегрів металу - виникнення крупнокри-сталічної структури. При вищих темп-рах можливий перепал металу, що характеризується окисленням, а іноді й частковим оплавленням границь зерен. Особливим видом мікродефектів є залишкові мікронапруження, зосереджені в межах окремих зерен полікристала й зумовлені надлишком дислокацій одного знака. До мікродефектів належать і дендрити, що утворюються внаслідок мікроскопічної ліквації й призводять при низькотемпературному деформуванні до розшарування через виникнення волокнистої або смугастої структури. Такі структури здебільшого властиві сталям, що містять неметалеві включення. Плени (тонкі шлакові або окисні плівки) всередині литих металів і непровари виникають під час зварювання плавленням. Макродефекти (тріщини, пори, газові пузирі) іноді розвиваються з мікродефектів. Газові пузирі призводять до виникнення дірчастості при усадці в процесі тверднення рідких металів, що супроводиться звичайно утворенням усадкової раковини - воронкоподібної порожнини у верхній частині зливка. Якщо в сталі є водень, виникають флокени - внутр. тріщини, заповнені воднем. До макродефектів належать і розривний (порушення суцільності зовн. частин деформівного металу), вм'ятини, риски, подряпини тощо. Макродефекти здебільшого знижують конструкційну міцність і надійність металевих виробів. Мік-родефекти, і особливо субмікродефекти, можуть зміцнювати метали й водночас створювати потенціальні вогнища руйнування їх. В зв'язку з цим при термічній і механіко-термічній обробці металів прагнуть до утворення оптимальної кількості й певного розподілу дефектів. Найпоширенішим методом "заліковування" Д. м. є термічна обробка. Виявляють Д. м. методами дефектоскопії, металографічним або рентгеноструктурним аналізом та ін.

Л. Н. Лариков.

 

Схожі за змістом слова та фрази