Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow подор-полін arrow ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
   

ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

(від грец.— войовничий) — літературна творчість церковно-теологічного і художньо-публіцистичного характеру, яка виникла на поч. 16 ст. на Україні і в Білорусії у зв'язку з посиленням католицької експансії. Полемічні виступи проти намагань Ватікану і католицизму поширити свій вплив на сх.-слов'ян. землі почалися ще за часів Київ. Русі. Особливого розмаху полеміка набула з серед. 16 ст., коли католицизм під егідою шляхетської Польщі перейшов у релігійно-ідеологічний наступ, що привело до т. зв. Брестської унії 1596. Полеміка зачіпала також інші віровчення: іудейські, магометанські, протестантські тощо. Поштовхом до посилення полеміки став виступ польс. публіциста-єзуїта П. Скарги "Про єдність церкви божої" (Вільно, 1577), у якому він намагався виправдати політику окатоличення укр. і білорус. народів. Цей виступ, як і твори ін. польс.-єзуїтських і уніатських авторів (Б. Гербест, І. Потій, К. Сакович), дістав різку відсіч у посланнях, трактатах, памфлетах відомих укр. письменників Г. Смотрицького, С. Зизанія, Острозького Клірика, X. Філалета, М. Смотрицького, П. Могили, 3. Копистенського, в анонімній "Пересторозі" і в творах пізніших полемістів православного табору — І. Галятовського, Л. Барановича, М. Андрелли та ін. Найвидатнішим укр. письменником-полемістом був I. Вишенський, який різко виступав проти релігійно-ідеологічного наступу на православ'я, викривав гнобительську суть світських і духовних магнатів, таврував суспільно-політ. лад Речі Посполитої. Письменники-полемісти звертались до істор. та політ. документального матеріалу, користувалися прийомами риторики і публіцистики, образами нар. творчості. П. л. 16 —1-ї пол. 17 ст. була важливою зброєю в боротьбі за соціальне і нац. визволення укр. народу. Видання: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 1— 3. СПБ, 1878—1903.

Літ.: Франко І. Іван Вишенський і його твори. Львів, 1885; Загайко П. К. Українські письменники-полемісти кінця XVI — початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії. К., 1957; Історія української літератури, т. 1. К., 1967.

В. П. Колосова.

 

Схожі за змістом слова та фрази