Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОВНОЗБІРНЕ БУДІВНИЦТВО
   

ПОВНОЗБІРНЕ БУДІВНИЦТВО

— будівництво, що ґрунтується на сучасних методах зведення будинків і споруд із збірних великорозмірних конструкцій заводського виготовлення (див. Великоблокові конструкції, Великопанельні конструкції). П. б. (мал.) є в основному механізованим процесом складання і монтажу будинків (споруд) а уніфікованих буд. елементів, у т. ч. з попередньо укрупнених на спец. полігонах у ланки, монтажні блоки і вузли. При П. б. значно зростають ступінь індустріалізації та якість буд-ва, знижуються трудомісткість і вартість його, скорочуються строки зведення об'єктів. Підвищення екон. ефективності П. б. зумовлюється зменшенням кількості типорозмірів конструкцій і деталей, вищим ступенем їхньої заводської готовності, вдосконаленням технології буд. виробництва, зменшенням маси конструкцій (внаслідок використання ефективних буд. матеріалів). В СРСР П. б. у великих масштабах (уперше в світовій практиці) почалося в серед. 50-х pp. Особливого поширення воно набуло в житлово-цивільному і пром. будівництві після відповідних постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. зокрема постанови Ради Міністрів СРСР "Про розвиток великопанельного домобудування" (1959). Заходи по дальшій індустріалізації будівництва, підвищенню заводської готовності конструкцій і деталей визначено затвердженими XXVI з'їздом КПРС Основ ними напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року. В УРСР П. б. протягом багатьох років планомірно впроваджується у житлово-цивільне, пром. та ін. види буд-ва. Питома вага П. б. в республіці становила в 1975 46%, 1980—56%.

Літ.: Научно-технический прогресс в строительстве. М.. 1972: Косогов А.М., Крюков Р. В. Пути развития и совершенствования полносборного домостроения. М., 1979.

П. Є. Андрущик.

Повнозбірне будівництво - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази