Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЯ КАНАДИ
   

КОНСТИТУЦІЯ КАНАДИ

- сукупність різних за формою нормат.-правових актів, кожний з яких має найвищу юрид. силу. Першим таким актом був Закон (Акт) про Британську Північну Америку, прийнятий брит. парламентом 29.ІІІ 1867. Він конституював тогочасну канадську державність. Тривалий час був своєрідним стрижнем несистематизованої К. К., до складу якої включалося широке коло ін. нормат.-правових актів. Переважна більшість з них були законами, прийнятими брит. парламентом, інші — мали нормат. форму «наказів короля (королеви) у раді». Ця форма позначає номінальну правотворчість глави д-ви, але по суті «накази» є урядовими правовими актами. За принципом парлам. верховенства (суверенітету), всі складові К. К. не вважалися такими, що мали порівняно вищу юрид. силу. Ситуація істотно змінилася після 17.IV 1982, коли набув чинності Закон (Акт) про Канаду. Він був прийнятий брит. парламентом, однак, як зазначається у його преамбулі, «на вимогу сенату і палати громад Канади». Под. формула засвідчила зміни форми держ. правління Канади, які відбувалися ще раніше, хоча в цілому за нею зберігалися держ.-правові зв'язки з кол. метрополією, запроваджені 1867 і поступово трансформовані в їх сучас. стан. Водночас вказаний Закон встановив, що надалі дія жодного акта, прийнятого брит. парламентом, не буде поширюватися на Канаду.

Закон про Канаду — стислий обсягом. Проте саме з його прийняттям пов'язують появу «нової конституції Канади». За своїми формою і змістом він є унікальним: одним з додатків до нього слугує Конституційний акт 1982. За прийнятою в англомов. країнах законод. технікою, додатки до парлам. акта є його органіч. частиною. Закон про Канаду відігравав щодо Конст. акта 1982 роль нормат.-допоміжного акта, яким була здійснена ратифікація (затвердження) останнього. Цей акт має заг. структуру, подібну до структури ін. законод. актів Великобританії або Канади. Зокрема, він містить додаток. Проте значними особливостями характеризується зміст окр. елементів цієї структури. Його ч. І має назву «Канадська хартія прав і свобод». На основі закріплення відповідних положень уперше законодавчо (конституційно) гарантовані основні права людини і гр-нина, зафіксовані певні принципи правового статусу фіз. особи. Актом 1982 визнано, що К. К. є «верховним законом Канади, і будь-який інший правовий акт, який суперечить положенням Конституції, відповідно втрачає силу» (ст. 52). Тим самим за К. К. (всіма її складовими) визнано найвищу юрид. силу. Водночас запроваджено порівняно жорсткий порядок внесення змін до неї. Складовими К. К. є: 1) Закон про Канаду (разом з Конст. актом 1982); 2) нормативно-правові акти, названі в додатку до Конст. акта 1982; 3) поправки до Закону про Канаду (включно з Конст. актом 1982) і до нормат.-правових актів, зазначених у додатку до Конст. акта 1982. На відміну від актів, віднесених до двох поперед, категорій складових К. К., ці поправки приймаються саме канад. парламентом. У 20 ст. було прийнято дві поправки до Конст. акта 1982. Чільне місце у додатку до Конст. акта 1982 займає Конст. акт 1867: саме в такий спосіб змінено назву Закону про Британську Північну Америку 1867, який є важливим «фрагментом» К. К. Усього в додатку названо 24 правових акти, з них 20 прийняті протягом 1867—1975 парламентом Великобританії, і 4 акти, що мають форму «наказів у раді», введені ще у 70-х рр. 19 ст. Більшість з відповідних парлам. актів були прийняті з метою зміни і доповнення Закону 1867. Сьогодні вони також мають назву конст. акта. Одним з додатків є відомий Вестмінстерський статут 1931 — також складова К. К. (див. у ст. Вестмінстерські статути).

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази