Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЯ МОЛДОВИ
   

КОНСТИТУЦІЯ МОЛДОВИ

- осн. закон д-ви, прийнятий парламентом 29.VII 1994. Набула чинності 27.VIII 1994 (19.УІІ 1996 і 5.УІІ 2000 до неї були внесені зміни і доп.). Складається з преамбули та 7 розділів. Перші шість розділів містять 143 статті, а заключний — «Прикінцеві та перехідні положення» — ще 8 статей з окр.

нумерацією. К. М. закріплює осн. принципи держ. ладу, права, свободи та обов'язки людини і гр-нина, конституційно-правовий статус витих органів д-ви, конституційно-правові основи національної економіки, порядок перегляду конституції тощо.

В розд. І «Основні принципи» Молдова визначається як «суверенна і незалежна, єдина і неподільна держава», в якій «гідність людини, її права і свободи, вільний розвиток людської особистості, справедливість і політичний плюралізм є вищими цінностями і гарантуються» (ст. 1). Національний суверенітет належить народу Республіки Молдова (ст. 2). Стаття 6 встановлює принцип поділу влади, а з конституції випливає, що за змістом державного правління Молдова є республікою зі змішаною формою правління.

Розд. II «Основні права, свободи та обов'язки» закріплює осн. громадян., політ., екон., соціальні та культурні права і свободи людини та гр-нина. Особлива увага приділяється захисту сім'ї, дітей-сиріт, материнства, дитинства, осіб з фізичними, розумовими та псих, вадами (ст. 48—51). До обов'язків гр-н конституція відносить відданість країні (ст. 56), захист батьківщини (ст. 57), сплату податків та зборів (ст. 58), охорону довкілля і пам'яток історії та культури (ст. 59).

У розд. III «Публічна влада» регламентовано діяльність парламенту, президента й уряду. Відповідно до ст. 60 «вищим представницьким органом народу Республіки Молдова та єдиною законодавчою владою держави» є однопалат. парламент. Визначено конституційний статус президента та його повноваження. Він «представляє державу і є гарантом суверенітету, національної незалежності, єдності та територіальної цілісності країни» (ст. 77). Президент обирається парламентом на 4 роки. Стосовно уряду зазначено, що він «забезпечує проведення внутрішньої і зовнішньої політики держави і здійснює загальне керівництво публічним управлінням» (ст. 96).

Суд. систему становлять Вища судова палата, Апеляційна палата, трибунали і суди. Створення надзв. судів заборонено (ст. 115). Конституція передбачає утворення Вищої ради магістратури у складі 11 магістратів і забезпечує «призначення, переміщення, підвищення суддів та вжиття щодо них дисциплінарних заходів» (ст. 122—123). У розд. IV «Національна економіка і публічні фінанси» вказується, що «економіка Республіки Молдова є ринковою, соціально орієнтованою, заснованою на приватній і публічній власності та вільній конкуренції» (ст. 126). Розд. V «Конституційний суд» визначає статус і повноваження Конституційного суду, який є «єдиним органом конституційної юрисдикції в Республіці Молдова» (ст. 134). Встановлено порядок перегляду конституції (розд. VI «Перегляд Конституції»). Положення про суверенний, незалежний і унітарний характер д-ви, а також про її пост, нейтралітет можуть бути переглянуті лише за умови їх ухвалення шляхом референдуму (ст. 142), тоді як ін. положення можуть бути змінені через закон про внесення змін до конституції (конст. закон), який приймається парламентом не раніше як через 6 міс. після подання відповідної пропозиції (ст. 143). Закон ухвалюється 2/3 голосів депутатів.

В. Л. Федоренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази