Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЯ КАЗАХСТАНУ
   

КОНСТИТУЦІЯ КАЗАХСТАНУ

- осн. закон д-ви, прийнятий загальнодерж. референдумом 30.VIII 1995 (зі змінами і доповненнями від 7.Х 1998). Складається з преамбули та 9 розділів, які об'єднують 98 статей, шо регулюють заг. основи конст. ладу, конст.-правовий статус особи і гр-нина, конст.-правовий статус вищих органів д-ви, засади держ. управління і самоврядування.

В розд. II «Загальні положення» Казахстан визначено як демократичну, світську, правову і соціальну д-ву, «вищими цінностями якої є людина, її життя, права і свободи» (ст. 1). Чітко встановлюється форма д-ви: «Республіка Казахстан є унітарною державою з президентською формою правління» (ст. 2). Але за характером взаємовідносин між вищими органами влади Казахстан має ряд рис, властивих республікам зі змішаною формою правління. Розд. II «Людина і громадянин» присвячено конст.-правовим основам стату су людини і гр-нина. Закріплено єдине громадянство (ст. 10), громадян., політ., екон., соціальні та культурні права і свободи та обов'язки гр-н. Осн. обов'язками гр-н є дотримання конституції та зак-ва, повага до держ. символів республіки (ст. 34), сплата податків і зборів (ст. 35), захист Республіки Казахстан (ст. 36), збереження пам'яток історії та культури (ст. 37), охорона довкілля та бережливе ставлення до природ, багатств (ст. 38). Окремо (розд. III «Президент») визначено статус президента, який є «символом і гарантом єдності народу і державної влади, непорушності Конституції, прав і свобод людини та громадянина» (ст. 40). Президентом може бути гр-нин республіки за народженням, не молодший 40 років, котрий вільно володіє держ. (казахською) мовою і проживає в Казахстані не менше 15 років. Обирається шляхом прямих виборів на 7-річний строк. Встановлено повноваження президента, юрид. силу нормат. -правових актів, що видаються президентом, та підстави для дострокового припинення повноважень глави д-ви.

За конституцією (розд. IV «Парламент»), «вищим представницьким органом Республіки, що здійснює законодавчі функції», є парламент. Він складається з двох палат — сенату і меджлісу, які діють на пост, основі. Конституція визначає порядок формування палат парламенту, статус парламентаріїв, повноваження парламенту та порядок його роботи. Розд. V «Уряд» окреслює статус уряду, його осн. повноваження та порядок роботи. Розд. VI «Конституційна Рада» визначає статус і повноваження цього органу. У розд. VII «Суди та правосуддя» йдеться про статус суд. влади. Вона представлена Верховним судом республіки, обл. і прирівняними до них судами, районними, міськими і військ, судами. Президент може засновувати окружні суди. Розд. VIII «Місцеве державне управління й самоврядування» встановлює, що місцеве держ. управління «здійснюється місцевими представницькими й виконавчими органами, які відповідальні за стан справ на відповідній території» (ст. 85).

К. К. (розділ IX «Прикінцеві та перехідні положення») регламентує внесення змін і доповнень до осн. закону. Згідно зі ст. 91 вони можуть бути внесені респ. референдумом, що проводиться за ініціативою президента. Не підлягають зміні положення про унітарність і тер. цілісність, форму правління.

В. Л. Федоренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази