Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
   

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

- комплексна галузь права, нормами якої регулюються сусп. відносини у сфері підприємництва. Джерелам и П. п.в Україні є: Конституція (ст. 42), ЦивК, Закони «Про підприємництво», «Про власність», «Про підприємства в. Україні» (всі — 1991, з наст, змінами і доп.) та ін. Законом «Про підприємництво» визначено поняття підприємництва, суб'єкти і принципи підприєм. діяльності, орг. форми та умови їх здійснення тощо.

Суб'єктами П. п. є підприємці, якими можуть бути гр-ни України, ін. держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, а також юрид. особи всіх форм власності. Предметом П. п. є не заборонені зак-вом госп. відносини у сфері підприємництва, спрямовані на отримання прибутку, які здійснюються у різних орг.-прав. формах господарювання, заснованих на майні й коштах різних форм власності. П. п. грунтується на принципах, що випливають з конст. положень про свободу підприємництва та захист права на підприєм. діяльність.

За змістом П. п. як галузь права займає самост. місце у системі права України. Специфіка П. п. виявляється насамперед у правомочностях суб'єктів права, у предметі правового регулювання, у формах та методах реалізації суб'єктив. прав. Нормами П. п. регулюються питання напрямів та способів використання майна і коштів у процесі госп. діяльності, реалізації продукції, управління майном, розпорядження матеріальними ресурсами, прибутками від формування майн. фондів тощо. Галузі П. п. відповідає і відповідна галузь юридичної науки. П. п. як навч. дисципліна викладається у ряді вищих юрид. навч. закладів України.

Літ.: Саниахметова Н. А. Регулирование предприним. деятельности в Украине: орг.-прав. аспекты. О., 1998; її ж. Защита прав предпринимателей в Украине. X., 1998; її ж. Прав, защита конкуренции в предпринимательстве Украины. О., 1998; Селіванов В. М. Держ. політика розвитку підприємництва в Україні (концептуальний підхід). - Варналій 3. С. Законод. забезпечення розвитку підприємництва в Україні: проблеми та перспективи. В кн.: Підприємництво і право. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази