Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЕРАЦІЇ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ
   

ОПЕРАЦІЇ ООН З ПІДТРИМАННЯ МИРУ

(лат. — справа, дія) — засновані на використанні ЗС або військ, спостерігачів держав — членів Організації Об'єднаних Націй заходи та дії, що вживаються Радою Безпеки ООН для підтримання чи відновлення міжнар. миру та безпеки. Статут ООН забороняє членам Організації застосовувати силу при вирішенні спірних питань, надавши таке право виключно Раді Безпеки, яка уповноважена вживати необхід. заходів щодо відновлення міжнар. миру і безпеки (ст. 42). Проте в умовах «холодної війни» кін. 40 — поч. 90-х рр. 20 ст., у яку в прямій або опосередкованій формі була втягнена більшість держав планети, результативне виконання статут, норм щодо недопущення міждерж. війн було фактично неможливе. Явище «збройного конфлікту» міждержавного рівня перетворилося на стабільний атрибут світової геополітики. За таких умов, починаючи з 1948, ООН вважає за необхідне міжнар. втручання у міждерж. конфліктні ситуації за допомогою О. ООН з п. м. Відповідно до сучас. поглядів систему таких операцій утворюють: операції з підтримання превентив. дипломатії, метою яких є відвернення особливо небезпеч. суперечностей між країнами або збройними угрупованнями, чи, в разі їх виникнення, недопущення їх переростання у збройну боротьбу сторін; операції із підтримання і відновлення миру, стратегія яких спрямовується на врегулювання конфлікт, ситуацій у країнах, що перебувають у стані громадян, війни шляхом тер. розведення та роззброєння конфліктуючих сторін; операції із силового встановлення миру, мета яких передбачає збройний вплив світ, співтовариства на конкр. країну або екстремістське угруповання у випадку, якщо дії останніх РБ ООН кваліфікує як агресію. Ст. 24 Статуту ООН визначає, що єдиним органом, правомочним чинити відповідні військово-силові дії для підтримання миру та міжнар. безпеки, є РБ, до компетенції якої належить прийняття рішень з усіх питань, що стосуються утворення збройних сил ООН, визначення їх завдань, чисельності, керівництва їх підготовкою та практ. застосуванням, оптимізації структури командування, визначення термінів перебування у районах операцій, а також фінансування відповідних витрат для проведення О. ООН З п. м.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази