Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОКУРАТУРА
   

ПРОКУРАТУРА

(від лат. procurare — піклуватися, забезпечувати, управляти) — орган д-ви, який здійснює нагляд за виконанням законів, крим. переслідування і підтримання обвинувачення у суді. Вперше з'явилася у Франції в 13 ст. під час правління короля Філіппа IV Красивого (1285—1314). Корол. прокурори мали захищати в суді інтереси корони. Пізніше П. утворилася в Німеччині, Італії, Польщі та ін. країнах. Для представництва фіскальних інтересів у судах Австрії 1851 було утворено окр. фінансову П. У Рос. імперії утворення П. пов'язано з держ. реформами Петра І, який своїм указом 1722 заснував посаду генерал-прокурора. Останній мав наглядати за законністю діяльності Сенату. Наст, указами введено прокурорів у провінціях при надвірних судах, у Синоді. З утворенням м-ва юстиції Росії (1802) міністр юстиції одночасно займав і посаду генерал-прокурора. З 1864 російська П. після прийняття т. з. судових статутів посилила прокур. нагляд у судах, а також у місцях позбавлення волі. Водночас формуються основи організації П., що грунтувалася на ієрарх, дисципліні, єдиноначальності й незалежності від місц. адм. і суд. органів. Після Жовт. революції 1917 новоутв. рад. республіки спочатку не мали П. В Україні тільки 28.VI 1922 ВУЦВК

затвердив Положення про прокурор, нагляд УСРР. Відтоді почали діяти органи радянської П. На чолі централізованої, незалежної від місц. органів влади прокур. системи був ген. прокурор, він же і міністр юстиції УСРР. У 1933 П. УСРР стала складовою частиною П. СРСР. З 1936 прокурор УРСР призначався прокурором СРСР. На органи прокуратури було покладено здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів усіма наркоматами, відомствами, підприємствами, установами, організаціями, викон. і розпорядчими органами місц. влади, а також гр-нами. П. здійснювала слідство, підтримувала держ. обвинувачення у суді, наглядала за законністю суд. вироків і рішень, координувала б-бу зі злочинністю тощо. Після Другої світ, війни 1939—45 за рад. зразком утворено П. в соц. країнах — Албанії, Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Угорщині, Чехословаччині, В'єтнамі, КНР, КНДР та ін. З розпадом СРСР (1991) в новопосталих д-вах, у т. ч. в Україні, органи П. істотно реформовано — у напрямі гармонізації та зближення прокур. системи України з аналогіч. системами сучасних дем. країн. Прав, статус Прокуратури України регулюється Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру» (1991, з наст, змінами і доп.).

Див. також Генеральний прокурор України, Прокуратури спеціалізовані, Прокурорський нагляд.

Літ.: Муравьев Н. В. Прокур. надзор в его устройстве и деятельности, т. 1. М., 1889; Мурашин Г. А. Органы прокуратуры в механизме Сов. гос-ва. К., 1972; Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М., 1995; Шумський П. В. Прокуратура України. К., 1998; Мичко М. І. Прокуратури європ. держав постсоц. системи. Д., 2001.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази