Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
   

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

- єдина система, на яку відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» (1991, з наст, змінами і доп.) покладено функції: підтримання держ. обвинувачення в суді; представництво інтересів гр-н ина або д-ви в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять операт.-розшук, діяльність, дізнання, досуд. слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні суд. рішень у крим. справах, а також при застосуванні ін. заходів примус, характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи гр-н . П. У. веде свій початок від прокуратури УСРР, утв. 1922. З 1933 прокуратура УСРР (з 1936 -УРСР) діяла у складі прокуратури СРСР. Після розпаду Союзу РСР діє як держ. орган суверен, д-ви. її прав, статус регулюється Законом «Про прокуратуру», а також КПК України, ЦПК України, госп.-процес, адм. та крим.-викон. зак-вом і окр. законами. П. У. виконує особливі, властиві тільки їй функції. Вона не належить до органів жодної з гілок влади і не підпорядкована їм.

Згідно з Законом «Про прокуратуру» систему її органів становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військ, прокуратури. У складі органів прокуратури діє слідчий апарат. До системи прокуратури належать також її навч. заклади і н.-д. установи.

П. У. діє на засадах єдності й централізації, незалежності, гласності з урахуванням вимог закону щодо конфіденц. інформації, законності та ін. Втручання органів держ. влади, органів місц. самоврядування та їх посад, осіб, ЗМІ, політ, партій, об'єднань гр-н у діяльність прокуратури по виконанню покладених на неї функцій забороняється. Закон не допускає суміщення посади прокурора з посадою у будь-якому органі держ. влади, органі місц. самоврядування, а також з представн. мандатом, належністю до будь-якої партії або ін. політ, орг-ції. П. У. здійснює координацію діяльності право-охор. органів по б-бі зі злочинністю. Представники прокуратури входять до складу Вищої ради юстиції.

Див. також Прокурорський нагляд.

Літ.: Шумський П. В. Прокуратура України. К., 1998; Питання конст.-прав, статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. X., 1999; Мычко Н. И. Прокуратура Украины: роль и место в системе гос. власти. Д., 1999; Прокуратура в Україні. К., 2000; Клочков В. Г. Історія прокуратури України. К., 2002.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази