Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow р arrow РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

здійснюється з метою: забезпечення права громадян на відпочинок, свободу пересування й інших прав при здійсненні подорожей; охорона навколишнього природного середовища; створення умов для діяльності, спрямованої на виховання, освіту й оздоровлення туристів; розвиток туристської індустрії, що забезпечує потреби громадян при здійсненні подорожей, створення нових робочих місць, збільшення доходів держави і громадян, розвиток міжнародних контактів, збереження об'єктів туристського показу, раціональне використання природної і культурної спадщини. Пріоритетними напрямами Р. д. т. д. є: підтримка і розвиток: внутрішнього туризму; в'їзного туризму; соціального туризму;

самодіяльного туризму. Р. д. т. д. здійснюється шляхом: створення нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення відносин у сфері туристської індустрії; сприяння в просуванні туристського продукту на внутрішньому й світовому туристських ринках; захисту прав та інтересів туристів, дотримання їхньої безпеки; ліцензування, стандартизації в туристській індустрії, сертифікації туристського продукту; встановлення правил в'їзду в Україну, виїзду з України і перебування на території України з урахуванням інтересів розвитку туризму; створення сприятливих умов для інвестицій в туристську індустрію; податкового і митного регулювання; надання пільгових кредитів, встановлення митних і податкових пільг тур операторам і турагентам, що займаються туристською діяльністю на території України і приваблюють іноземних громадян для заняття туризмом на території України; сприяння кадровому забезпеченню туристської діяльності; розвитку наукових досліджень у сфері туристської індустрії; сприяння участі українських туристів, туроператорів, турагентів і їх об'єднань в міжнародних туристських програмах; забезпечення картографічною продукцією; іншими способами, що застосовуються в порядку, встановленому законодавством України. Координацію Р. д. т. д. здійснює державний орган виконавчої влади у сфері туризму.

 

Схожі за змістом слова та фрази