Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
   

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

— категорія земель зем. фонду України, до якої належать усі землі, надані для потреб с. г. або призначені для вказаних цілей.

3. с. п. — найбільші за площею. Станом на 1999 вони включали 41,85 млн. га сільськогосп. угідь (69,3 % тер. України), в т. ч. 33,08 млн. га ріллі (55 %), 7,63 млн. га природ, кормових угідь — сіножатей і пасовищ (13,1 %). 3. с. п. є осн. засобом сільськогосп. в-ва та об'єктом особливої правової охорони. Підвищена правова охорона 3. с. п. означає встановлення пріоритету використання земель у с. г. Сутність такого пріоритету багатопланова і виражається: а) в законод. закріпленні пріоритетності задоволення потреб с. г. при розподілі вільних зем. масивів зем. фонду країни, тобто землі, придатні для потреб с. г., повинні надаватися насамперед для сільськогосп. цілей; б) у встановленні жорсткої правової охорони цінних сільськогосп. угідь.

Така охорона виявляється у тому, що, згідно з чинним зак-вом, для буд-ва пром. підприємств, об'єктів житл.-комунал. г-ва, залізниць і автомоб. шляхів, ліній електропередачі, магістральних трубопроводів, а також для ін. несільськогосп. потреб повинні надаватися землі несільськогосп. призначення, непридатні для ведення с. г., або сільськогосп. угіддя гіршої якос ті. Вилучення для несільськогосп. потреб ріллі та зем. ділянок, зайнятих багаторіч. насадженнями, за межами нас. пунктів, крім випадків надання земель для буд-ва лінійних об'єктів, допускається лише як виняток за рішенням ВР України. Вилучення таких угідь у межах міст для будь-яких потреб теж дозволяється лише за рішенням ВР України. Нарешті, вилучення особливо цінних продуктивних земель (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і серед-ньоглибокі; підзолисто-дернові суглинкові грунти; торфовища середньоглибокі і глибокі та глибокі осушені; коричневі грунти Пд. узбережжя Криму; дернові глибокі фунти Закарпаття), земель сільськогосп. н.-д. установ і навч. закладів для несільськогосп. потреб, крім випадків надання їх для буд-ва шляхів, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, нафт, і газ. свердловин та вироб. споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також земель досл. полів н.-д. установ і навч. закладів заборонено взагалі. У разі надання 3. с. п. для несільськогосп. потреб, а також у випадках обмеження прав власників землі і землекористувачів, у т. ч. орендарів, або погіршення якості земель внаслідок негат. впливу на сільськогосп. угіддя, спричиненого діяльністю підприємств, установ та організацій, підлягають відшкодуванню т. з. втрати сільськогосподарського виробництва, тобто втрати, пов'язані зі зменшенням площі 3. с. п., їх продуктивності чи можливостей використання. Ці втрати відшкодовуються д-ві підприємствами, установами та організаціями, яким відводяться сільськогосп. угіддя, що вилучаються для потреб, не пов'язаних з веденням с. г., а також підприємствами, установами та організаціями, навколо об'єктів яких встановлюються охоронні, санітарні та захисні зони з виключенням з обороту сільськогосп. і ліс. угідь або переведенням їх до категорії менш цінних угідь.

Крім того, підприємства, установи та організації, навколо об'єктів яких встановлено охоронні, санітарні і захисні зони, відшкодовують також втрати сільськогосп. в-ва в разі погіршення якості земель внаслідок їх вироб. діяльності і за межами цих зон. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосп. в-ва, повинні використовуватися виключно для освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів, поліпшення угідь тощо.

Реалізація зак-ва про пріоритетність земле -забезпечення с. г. зумовила надзвичайно високу сільськогосп. освоєність зем. фонду країни, залучення в сільськогосп. оборот малопродуктивних угідь, зокрема прируслових лук і пасовищ. Якщо Україна в Європі займає 5,7 % території, то її сільськогосп. угіддя — 18,9 %, а рілля — 26,9 %. Однак ефективність використання сільськогосп. угідь в Україні значно нижча, ніж у середньому по Європі. Особливістю правового режиму 3. с. п. є встановлення чіткого кола фіз. та юрид. осіб, котрі мають право на використання таких земель. Відповідно до Земельного кодексу України 3. с. п. можуть передаватися у власність чи надаватися у користування: громадянам — для ведення особистого підсоб. г-ва, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби; громадянам, радгоспам, колект. та ін. сільськогосп. підприємствам і організаціям — для ведення товарного сільськогосп. в-ва; сільськогосп. н.-д. установам та навч. закладам, сільс. проф.-тех. уч-щам і загаль-ноосв. школам — для досл. і навч. цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення с. г.; несільськогосп. підприємствам, установам та організаціям, громад, об'єднанням та реліг. організаціям — для ведення підсобного с. г. З метою забезпечення рац. використання та охорони 3. с. п. власники землі і землекористувачі, в т. ч. орендарі, зобов'язані законом Здійснювати ряд заходів, зокрема: рац. організацію території; збереження і підвищення родючості грунтів, поліпшення ін. корисних властивостей землі; захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторин. засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами в-ва, хім. та радіоакт. речовинами, ін. руйнівних процесів; захист від заростання сільськогосп. угідь чагарниками і дрібноліссям, ін. процесів погіршення культуртех. стану земель; рекультивацію порушених земель, заходи щодо підвищення їх родючості та поліпшення ін. корисних властивостей землі; знімання, використання і збереження родючого шару фунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель; тимчас. консервацію деградованих сільськогосп. угідь, якщо ін. способами неможливо відновити родючість фунтів.

Літ.: Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы развития зем. отношений в совр. условиях. X., 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази