Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
   

ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

— вид труд. держ. пенсії, що призначається непрацездат. членам сім 7 померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на утриманні годувальника, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають право на П. в р. в. г. до закінчення навч. закладів, але не пізніше як до досягнення ними 23-річного віку. Всі правила Закону України «Про пенсійне забезпечення» (1991), що стосуються сімей померлих, відповідно поширюються (оскільки не обумовлено інше) і на сім'ї безвісти відсутніх, якщо безвісну відсутність годувальника засвідчено у встановленому порядку. Усиновителі мають право на П. в р. в. г. нарівні з батьками, а усиновителі — нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні, які мають право на П. в р. в. г., зберігають це право і при їх усиновленні. Вітчим та мачуха мають право на П. в р. в. г. нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років. Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від батька, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми. П. в р. в. г., призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.

Сім'ї годувальника, який помер внаслідок труд, каліцтва чи профес. захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника. П. в р. в. г., який помер внаслідок заг. захворювання чи каліцтва, не пов'язаного з роботою, призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, що був би необхідний йому для призначення такої пенсії по інвалідності. Сім'ям вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, клін. ординаторів, докторантів, які не працювали до вступу в навч. заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих самих підставах, що й пенсії по інвалідності цим учням, студентам, аспірантам і клін. ординаторам. Сім'ям гр-н України — переселенців з ін. держав, якщо годувальник не працював в Україні, пенсії призначаються: а) тим, хто одержував в ін. д-вах П. в р. в. г., незалежно від стажу роботи годувальника; б) тим, хто не одержував пенсії, — за умови, якщо годувальник за віком на день припинення роботи мав відповід. стаж, а в разі смерті його внаслідок труд, каліцтва чи проф. захворювання — незалежно від стажу роботи годувальника. П. в р. в. г. призначаються на кожного непрацездат. члена сім'ї у розмірі 30 % заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії, встановленої для відповід. категорії непрацездатних.

На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також на дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії. Сім'ям, у складі яких є діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія обчислюється із заг. суми заробітку обох батьків. Членам сім'ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок заг. захворювання і не мав стажу, достатнього для призначення певної пенсії по інвалідності, призначається пенсія при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу роботи годувальника.

Сім'ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при неповному стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи, виходячи з якого було призначено пенсію померлому годувальнику.

При цьому пенсія на кожного непрацездат. члена сім'ї не може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для відповід. категорії непрацездатних. П. в р. в. г. призначаються: сім'ям осіб, зазначених у ст. З Закону «Про пенсійне забезпечення», — незалежно від того, коли помер годувальник: у період роботи (навчання) чи після припинення роботи (навчання); сім'ям пенсіонерів — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати пенсії. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо. Виділення частки пенсії проводиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії.

Л. П. Гаращенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази