Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЯ
   

ПЕНСІЯ

(лат. ретіо — платіж, виплата) — грош. забезпечення, отримуване гр-нами з пенс, страхових та ін. фондів при досягненні відповід. віку, внаслідок втрати годувальника, інвалідності та в деяких ін. випадках. Види, умови і порядок призначення держ. П. в Україні регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення» (1991). Залежно від підстав призначення розрізняють два види П.: а) трудові (призначаються особам, зайнятим суспільно корисною працею); б) соціальні (призначаються особам, які не мають права на трудову П.). До трудових П. належать П. за віком, по інвалідності, за вислугу років, у зв'язку з втратою годувальника (див. окр. статті). Всі інші П. належать до категорії соціальних.

Поряд з держ. пенсійним забезпеченням передбачено також добровільне страхування додаткових П. Добровільне пенс, страхування — вид особистого страхування на підставі відповід. договору між страховиком і дієздатним гр-нином, за яким з настанням пенс, віку гр-нин має право отримувати дод. П. за рахунок сплати страх, внесків. Договір страхування дод. П. укладається у письм. формі й засвідчується страх, свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Підприємства, установи та організації за рішенням керівництва і профсп. к-ту, якщо це передбачено колект. договором (угодою), а також колективні сільськогосп. підприємства та ін. кооперативи за рішенням заг. зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково, внески, сплачені ними за договором добровільного страхування дод. П. (ст. 9).

П. виплачуються з коштів Пенсійного фонду України, не підлягають обкладанню податками. Закон гарантує соціальний захист пенсіонерів, у т. ч. шляхом регуляр. перегляду розмірів П. у зв'язку зі змінами прожиткового Мінімуму.

Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази