Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОЛОДІ ПРАЦІВНИКИ
   

МОЛОДІ ПРАЦІВНИКИ

- працівники віком від 14 до 28 років. Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993) та Кодексу законів про працю України цій категорії працівників д-ва гарантує рівне з ін. гр-нами право на працю. Ст. 7 вказаного Закону і ст. 197 КЗпП України гарантують працездат. молоді надання першого роб. місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навч. закладах, завершення проерес. підготовки і перепідготовки, а також після звільнення з дійсної строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк роботи на першому роб. місці обчислюється з урахуванням часу роботи молодого гр-нина до призову на дійсну строкову військову або альтернат, (невійськову) службу. Молодим спеціалістам (фахівцям) — випускникам держ. професійно-технічних та вищих навч. закладів, потреба в яких раніше була визначена державним замовленням, надається робота за фахом на період не менше трьох років.

Труд, зак-во України детально регламентує працю молоді, яка не досягла 18 років, тобто неповнолітніх. Так, згідно зі ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб, молодших 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, котрі досягли 15 років. В окр. випадках для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосв. шкіл, професійно-технічних і серед, спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Відповідно до ст. 190, 192 КЗпП і ст. 15 Закону України «Про охорону праці» (1992) д-ва забороняє застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або не-безпеч. умовами праці, а також на підзем. роботах. Забороняється також залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні. Згідн о зі ст. 191 КЗпП, неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього мед. огляду і надалі, до досягнення 21-річного віку, щороку підлягають обов'язковому мед. оглядові. Зак-вом для неповнолітніх встановлено скорочену тривалість роб. часу. Відповідно до ст. 51 КЗпП для працівників віком 16—18 років вона становить 36 год. на тиждень, дія осіб віком 15—16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 год. на тиждень. Тривалість роб. часу учнів, які працюють протягом навч. року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини макс. тривалості роб. часу, зазначеної вище для осіб відповідного віку.

Зарплата працівникам, молодшим 18 років, за скороченої тривалості щоденної роботи виплачується у такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи. Праця працівників, молодших 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тариф, ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата праці учнів загальноосвіт. шкіл, проф.-тех. і серед, спец. навч. закладів, які працюють у вільний від навчання час, проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до зарплати.

Щорічна основна відпустка працівникам, молодшим 18 років, згідно зі ст. 195 КЗпП та ст. 6 Закону України «Про відпустки» (1996), надається у зручний дія них час строком 31 календарний день. Відпустки за перший рік роботи працівникам, молодшим 18 років, надаються за їх заявою і до настання 6-місячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання заг. порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії у справах неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, зазначених у п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування. Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також держ. органи та служб, особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням зак-ва про працю, мають право вимагати розірвання труд, договору, якщо продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або

порушує його законні інтереси.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази