Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКЛАД СУДУ
   

СКЛАД СУДУ

— кількісна характеристика суд. органу для розгляду конкр. справи. В судах першої інстанції справи розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, судом присяжних (ст. 13 Закону України «Про судоустрій України» 2002). У суді першої інстанції справи розглядаються, як правило, суддею одноособово. Колегіальним С. с. розглядаються цив. справи: по спорах про визначення місця проживання і відібрання дитини, встановлення батьківства, виселення наймача з жилого приміщення у разі скасування рішення, постановленого одноособово суддею; коли у справі об'єднані позовні вимоги, частина яких підлягає колег, розгляду; в разі складності справи (ст. 124і ЦП К України). У місц. госп. судах будь-яку справу, залежно від її категорії і складності, може бути розглянуто колегіально у складі 3 суддів (ст. 46 Госп.-процес, кодексу України). Крим, справи про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років, розглядаються судом у складі 3 осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Крим, справи про злочини, за які законом передбачено можливість призначення покарання у виді довіч. позбавлення волі, розглядаються судом у складі 2 суддів і 3 нар. засідателів (ч. 2, З ст. 17 КПК України). Зауваження на протокол судового засідання розглядаються головуючим, якщо справа розглядалася суддею одноособово; якщо справа розглядалася колегіальним С. с, — цим судом чи більшістю його складу (ч. 6 ст. 88 КПК). В апеляційних заг. судах (крім Апеляц. суду України) крим. справи розглядаються судом присяжних у порядку, визначеному процес, законом. Розгляд справ в апеляц., касац. порядку здійснюється судом колегіально у складі не менше З профес. суддів. У порядку виключ. провадження крим. справи розглядаються на спільному засіданні суд. палат, уповноважених законом на розгляд крим. справ у складі не менше 2/3 складу кожної з палат (ч. З ст. 400 КПК). Засідання КС України є повноважним, коли на ньому присутні не менше 11 суддів. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала понад половина суддів, які брали участь у засіданні. Пленарне засідання КС є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 12 суддів. Рішення, висновки приймаються, якщо за них проголосувало не менше 10 суддів (ч. 5, 6 ст. 50, ч. З, 4 ст. 51 Закону «Про Конституційний Суд України» 19%). Заг. склад КС Конституцією України встановлений у кількості 18 суддів.

Кількість суддів у судах визначається Президентом України з урахуванням обсягу роботи суду і в межах видатків, затв. у Держ. бюджеті на утримання судів.

До С. с, які утворюють єдину суд. систему України, входять: судді, вперше призначені чи обрані на посаду судді безстроково; голова суду; заступник(и) голови суду. До С. с. спеціаліз. судів можуть входити особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів, вищу освіту в гатузі знань, що охоплюються межами юрисдикції відповід. спеціаліз. суду, стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років. Ці судді відправляють правосуддя лише в складі колегії суддів.

У складі заг. апеляційного суду утворюються суд. палати (в цив. та крим. справах). Апеляц. і Касаційний суди України діють у складі суд. палат у цив., крим. справах, військ, палати. У вищому спеціаліз. суді можуть утворюватися суд. палати з розгляду окр. категорій справ. У складі ВС України — суд. палати в цив., крим., госп., адм. справах, військ. колегія.

В. І. Малюга.

 

Схожі за змістом слова та фрази