Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКЛАД
   

СКЛАД

— місце постійного або тимчас. розміщення і зберігання сировини, готової продукції, техніки та обладнання, матер.-тех. засобів, прод. і непрод. товарів та ін. майна. Влаштовується, як правило, у спеціально обладнаному приміщенні, що охороняється, або на окремо відведеній території з дотриманням вимог зак-ва про протипож. безпеку, сан. та епідем. благополуччя населення, охорону навкол. середовища та ін. Розрізняють: залежно від способу облаштування — відкриті й закриті, основні й резервні, наземні й підземні склади (сховища); за строками функціонування — постійні й тимчасові; за призначенням — продовольчі, речові, готової продукції, військові, митні, портові тощо та заг. й спеціалізовані. У цив. праві спеціально виокремлюють товар. С, який є організацією, що зберігає товар та надає послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприєм. діяльності (§ 2 гл. 66 ЦивК України). Відносини між ним і поклажодавцем регулюються договором склад, зберігання, згідно з яким товар. С. зобов'язується за плату зберігати переданий йому товар і повернути його в цілості. С. зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар під час прийняття на зберігання для визначення його кількості та зовн. вигляду, а також надавати поклажодавцю можливість оглядати товар або його зразки протягом усього часу зберігання. Якщо для забезпечення схоронності товару потрібна негайна зміна умов його зберігання, С. зобов'язаний самостійно вжити відповід. невідклад. заходів та повідомити про них поклажодавця. На підтвердження прийняття товару на зберігання С. має видати док-т — склад, квитанцію, просте або подвійне склад, свідоцтво. Фін.-екон. основу діяльності склад, г-ва становлять: бюдж. асигнування, що виділяються для утримання відповід. С. (напр., військового, мобілізац. резерву тощо); кошти, одержувані С. за зберігання товару на договір, засадах; кошти у вигляді склад, націнки — надбавки до ціни продукції (товару), яка оплачується покупцем на користь постачальницько-збут. організації. Порядок і умови утворення, облаштування і функціонування С, а також зберігання на них майна і товарів визначаються нормами госп., цив., мит., військового та ін. галузей Зак-ва.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази