Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow знак-зяб arrow ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
   

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

зонінг (від грец. ???? — пояс) — здійснюваний відповідно до закону поділ тер. міста чи ін. нас. пункту на зони, пояси, райони з метою встановлення у них певних обмежень у використанні земель, визначення мін. розмірів земельних ділянок, регламентації типів будівель і споруд, які дозволяється будувати в межах цих зон тощо. Перший в історії правовий акт щодо 3. т. був прийнятий 1916 муніципалітетом м. Нью-Йорка (США) у зв'язку зі стихійною забудовою району Нижній Манхеттен. Акт регламентував правила забудови міської території, чим вдалося упорядкувати розвиток міста. 3. т. є ефективним інструментом формування міського ландшафту і створення обличчя міста. Так, згідно із зонінговими правилами Нью-Йорка тер. міста поділяється на три осн. зони: житлову, комерційну і промислову. Останні поділяються на 21 зонінговий район: 10 житлових, 8 комерційних і 3 промислові. Нарешті, для кожного зонінгового району встановлено: дозволені способи використання території; дозволений розмір будівлі залежно від розміру зем. ділянки; число житл. одиниць (кімнат), які дозволено побудувати на зем. ділянці; відстань між будинком і вулицею; відстань між будинком і межею зем. ділянки; кількість місць для пар-кування автомобілів та ін. вимоги. Затверджений повноважним органом міськ. самоврядування зонінговий акт є офіц. док-том, який визначає права власників зем. ділянок щодо їх використання, насамперед для потреб забудови. За заг. правилом, для того щоб з'ясувати, що можна побудувати на зем. ділянці, її власникові необхідно встановити, до якої зони та зонінгового району вона належить, а також ознайомитися з правилами та обмеженнями, передбаченими зонінговим актом відповідного нас. пункту. В Україні основу планового використання територій нас. пунктів становить принцип цільового призначення кожної зем. ділянки. Це означає, що при наданні ділянки у власність чи користування за рішенням відповідної ради встановлюється її цільове призначення, тобто дозвіл на певне використання зем. ділянки. Відповідно до Земельного кодексу України зем. фонд країни поділяється на такі категорії земель: сільськогосп. призначення; нас. пунктів; пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення; природоохор., оздоров., рекреац. та істор.-культур, призначення; ліс. фонду; вод. фонду; запасу. Кожна із зазначених категорій земель має особливий правовий режим. Встановлення цільового призначення зем. ділянок є виключною компетенцією д-ви.

Віднесення земель до відповідних категорій і переведення їх з однієї категорії до іншої провадяться органами, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання їх у користування, а в ін. випадках -органами, які затверджують проекти землеустрою і приймають рішення про створення об'єктів природоохор., оздоров., істор.-культур, та ін. призначення. За укр. зак-вом віднесення земель до конкр. категорії має досить жорсткий характер. Власники земель і землекористувачі не мають права переводити надані їм зем. ділянки з однієї категорії до ін., оскільки таке переведення пов'язане зі зміною їх цільового призначення. До того ж при наданні зем. ділянки у власність чи користування не тільки визначається належність її до однієї з вищезазначених семи категорій земель, а й встановлюється конкр. мета використання зем. ділянки, яка закріплюється у держ. акті на право власності чи на право користування землею. Ост. часом було здійснено ряд заходів щодо лібералізації правил використання земель у нас. пунктах відповідно до досвіду країн, в яких використовується система 3. т. Так, згідно із Законом України «Про основи містобудування» (1992) у нашій країні має вестися містобуд. кадастр нас. пунктів як сукупність даних про належність територій до відповідних функц. зон, їх сучасне та перспект. призначення, екол., інж.-геол. ситуацію, стан забудови та інж. забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності. А визначення територій і вибір земель для містобуд. потреб повинні здійснюватися на підставі затвердженої містобуд. документації та планів зем.-госп. устрою. У планах зем.-госп. устрою нас. пункту здійснюється розподіл зем. ділянок на землі: житл. та громад, забудови; землі пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення; природоохор., оздоров., рекреац., істор.-культур, об'єктів; об'єктів комунал. г-ва; водогосп., лісогосп. використання; сільськогосп. використання; заг. користування. Разом з тим залишається у силі система жорсткого визначення цільового призначення кожної зем. ділянки. Щоправда, 1994 у порядку експерименту Черніг. міська рада затвердила зонінговий кодекс Чернігова, яким передбачається введення системи 3. т. міста з урахуванням правових, екон. та містобуд. реалій України. Однак досвід Чернігова ще не знайшов поширення в ін. містах країни у зв'язку з відсутністю необхідної для цього правової бази.

Див. також Землі водного фонду, Землі для потреб оборони. Землі запасу, Землі історико-культурного призначення, Землі колективних сыъсъког осподарсъких підприємств, Землі лісового фонду, Землі населених пунктів, Землі оздоровчого призначення, Землі природоохоронного призначення, Землі промисловості, Землі рекреаційного призначення, Землі сільськогосподарського призначення, Землі транспорту і зв 'язку.

Літ.: Zoning Handbook. A Guide to New York City Zoning Resolution. N. Y., 1980; Land Use in a Nutshell. Saint Paul, 1994; Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. Регулювання зем. відносин у місті. К., 1997; Зем. відносини в Україні. Законод. акти і нормат. док-ти. К., 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази