Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow САНІТАРНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ
   

САНІТАРНА ОХОРОНА ТЕРИТОРІЇ

(від лат.— здоров'я) — система орг., мед.-сан., сан.-гіг., лік.-профілакт. і протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання занесенню та поширенню на тер. України особливо небезпечних інфекц. хвороб, а в разі їх виникнення — на недопущення поширення цих хвороб за межі України, а також на запобігання ввезенню на тер. України товарів, хім., біол. і радіоакт. речовин, відходів та ін. вантажів, небезпечних для життя і здоров'я людини. В Україні заходи забезпечення С. о. т. і населення визначаються Законами «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про захист населення від інфекційних хвороб» (2000), Правилами санітарної охорони території України (затв. КМ України 24.IV 1999) та ін. нормат.-прав. актами. З метою запобігання занесенню і розповсюдженню на тер. України інфекц. хвороб у пунктах пропуску через держ. кордон створюються і функціонують сан.-карантинні підрозділи (відділи, пункти). Вони проводять мед. (санітарний) огляд пасажирів і водіїв усіх видів трансп. засобів, плаваючого складу мор. (річкових) суден, льотного складу повітр. суден, поїзних і локомотив, бригад пасаж, і вантаж, поїздів, бригад рефрижерат. і пошт.-багажних поїздів (секцій і вагонів), воєніз. охорони та осіб, які супроводжують вантажі, трансп. засобів усіх видів, вантажів, товарів та ін. предметів, у т. ч. харчових продуктів і прод. сировини, лік. засобів, хім., біол. і радіоакт. речовин, а також матеріалів і відходів, що завозяться на територію або вивозяться з тер. України чи прямують транзитом через її територію і можуть бути факторами передачі збудника інфекції або створювати небезпеку для життя і здоров'я людей.

Пропуск через державний кордон України пасажирів, екіпажів, бригад тощо, серед яких є особи із симптомами інфекц. хвороб, дозволяється після проведення мед. огляду цих осіб. В'їзд на тер. України дозволяється лише після їх огляду працівниками сан.-карантин. підрозділу. Митне оформлення трансп. засобів, ввезення вантажів, товарів та ін. предметів, у т. ч. харчових продуктів і прод. сировини, лік. засобів, хім., біол. та радіоакт. речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створювати небезпеку для життя і здоров'я людей, здійснюються лише після проходження огляду їх працівниками сан.-карантин. підрозділу. В'їзд на тер. України трансп. засобів, ввезення на її територію, а також вивезення з України чи транзит через її територію вантажів, товарів та ін. предметів допускається за наявності товаросупровідної документації, оформленої відповідно до вимог міжнар. договорів України та ін. нормат.-прав. актів. Ввезення на тер. України зазнач, вантажів, товарів та ін. предметів не допускається, якщо під час проведення сан.-епідеміол. нагляду встановлено, що: їх ввезення заборонене зак-вом у зв'язку з небезпекою для життя і здоров'я людей; товаросупровідна документація не містить відомостей щодо їх безпеки для життя і здоров'я людей; їх ввезення може спричинити масові інфекц. захворювання або отруєння людей. Дип. представництва, коне, установи, торг, представництва України за кордоном у разі виникнення в країнах їх перебування особливо небезпечних інфекц. хвороб мають терміново повідомляти про це спеціально уповноважений центр, орган викон. влади з питань охорони здоров'я. З урахуванням епідемічної ситуації КМ України може встановити тимчас. обмеження та особливі умови трансп. сполучення з такими країнами, в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з цих країн, ввезення в Україну харч, продуктів, прод. сировини, тварин, ін. вантажів, товарів і предметів, що можуть бути факторами передачі інфекції, а також виїзду гр-н України до цих країн. Виїзд гр-н України до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на особливо небезпечні й небезпечні інфекц. хвороби, дозволяється після проведення їм відповід. профілактичних щеплень. Мед.-сан. заходи щодо запобігання занесенню і поширенню інфекц. хвороб людини розробляються органами охорони здоров'я для кожної території відповідно до адм.-тер. устрою України за погодженням з відповід. м-вами, ін. центр, органами викон. влади, включаються до комплекс, програм і планів профілактики та б-би з інфекц., паразитар. захворюваннями, що затверджуються місц. органами викон. влади кожні 5 років.

Для попередження поширення інфекц. захворювань на тер. України здійснюються госпіталізація та лікування хворих, а за показаннями — ізоляція осіб, які спілкувалися з хворими, мед. нагляд, профілакт. лікування і обстеження осіб, які перебували в осередку інфекц. хвороб, і тих, які виїхали за його межі (в обсерваторах); дезінфекція, дезінсекція та дератизація тер. і відомчими лік.-профілактичними та сан.-епідеміологічними закладами. В разі виникнення чи загрози виникнення або поширення інфекц. хвороб на відповід. територіях чи об'єктах в установленому порядку можуть запроваджуватися: особливі умови та режими праці, навчання, пересування та перевезення, спрямовані на запобігання виникненню, поширенню і на ліквідацію цих хвороб.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази