Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тред-трої arrow ТРЕТІЙ З'ЇЗД РСДРП
   

ТРЕТІЙ З'ЇЗД РСДРП

Відбувся нелегально 12—27.IV (25.IV— 10.V) 1905 в Лондоні. В ньому взяли участь 24 делегати з ухвальним голосом від 21 більшовицької орг-ції та 14 делегатів з дорадчим — від 7 орг-цій. 6 делегатів представляли 5 орг-цій України: В. І. Ленін (від Одес. к-ту), В. В. Воровський і М. К. Владимиров (від Микол. і Поліського к-тів) — з ухвальним голосом; Б. В. Авілов (харків. група "Вперед"), М. С. Лещинський (Катеринослав. к-т), М. О. Скрипник (Одес. к-т)— з дорадчим. З'їзд був скликаний за ініціативою В. І. Леніна, підтриманою більшістю місц. орг-цій. Йому передувала внутр. криза в РСДРП, викликана розкольницькими діями меншовиків і примиренців. Незгоди в орг. питанні доповнилися розходженнями в тактиці, що вимагало термінового скликання парт. з'їзду. В кінці 1904 був утворений тимчас. все-рос. організаційний більшовицький центр — Бюро комітетів більшості (БКБ), яке стало Орг. к-том по скликанню з'їзду. Ідейну підготовку з'їзду розгорнула нова ленінська таз."Вперёд". На з'їзд запрошувалися всі с.-д. орг-ції, але меншовики відмовилися і провели в Женеві окрему конференцію (було представлено 8 к-тів). Порядок денний з'їзду: І. Доповідь Орг. к-ту. II. Питання тактичні: I) збройне повстання; 2) ставлення до політики уряду напередодні і в момент перевороту; 3) ставлення до сел. руху. III. Питання організаційні: 4) відносини робітників та інтелігентів у парт. орг-ціях; 5) Статут партії. IV. Ставлення до ін. партій і течій: 6) ставлення до частини РСДРП, що відкололася; 7) ставлення до нац. с.-д. орг-цій; 8) ставлення до лібералів; 9) практичні угоди з соціалістами-революціонерами. V. Внутр. питання парт. життя: 10) пропаганда і агітація. VI. Звіти делегатів: II) звіт ЦК; 12) звіти делегатів місц. к-тів. VII. Вибори: 13) вибори ЦК; 14) порядок оголошення резолюцій і протоколів з'їзду та вступу службових осіб на посаду. Роботою з'їзду керував В. І. Ленін. Він був обраний головою з'їзду, виступив на ньому з двома доповідями, 42 промовами, заявами, поправками і доповненнями, вніс 18 проектів резолюцій. З'їзд одностайно прийняв ленінські проекти резолюцій і рішень, які обґрунтували стратегічний план і тактичну лінію більшовиків у революції 1905—07 в Росії. Оскільки з'їзд проходив на поч. революції, в його документах визначено її характер, особливості й рушійні сили. Революція в Росії була буржуазно-демократичною революцією нового типу, першою нар. революцією епохи імперіалізму. З'їзд виробив стратегію і тактику більшовицької партії в бурж.-демократичній революції, основу яких становили гегемонія пролетаріату, його союз з селянством при нейтралізації ліберальної буржуазії, повалення царизму, утворення тимчасового революц. уряду, встановлення демократичної республіки, наступне переростання революції в соціалістичну. ) Велику увагу з'їзд приділив орг. питанням. Він схвалив новий Статут партії, затвердив ленінське формулювання першого параграфа про членство в партії, засудив меншовиків як "частину партії, що відкололася", закликав нац. с.-д. орг-ції до об'єднання в єдиній РСДРП. З'їзд обрав керівний центр — ЦК РСДРП на чолі з В. І. Леніним, якому доручив створити новий Центр. орган партії — газ. "Пролетарий". Редактором ЦО було призначено В. І. Леніна. Рішення з'їзду ідейно та організаційно згуртували більшовицьку партію, озброїли її ленінською стратегією і тактикою, правильність якої підтвердили перша і друга революції в Росії. Всебічне обгрунтування цих рішень і нещадну критику опортуністичних рішень Женевської конференції меншовиків дав В. І. Ленін у книзі "Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції".

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів; т. 10. Третій з'їзд РСДРП

12— 27 квітня (25 квітня — 10 травня) 1905 р.— Третій з'їзд.— Про тимчасовий революційний уряд; т. 11. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції; Третий съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. 2. К. 1967.

П. Л. Варгатюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази