Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тред-трої arrow ТРЕТІЙ З'ЇЗД КП(Б) УКРАЇНИ
   

ТРЕТІЙ З'ЇЗД КП(Б) УКРАЇНИ

Відбувся в Харкові 1—6. ІІІ 1919 в умовах збройної боротьби за визволення України від англо-франц. інтервентів і залишків військ буржуазно-націоналістичної Директорії. На з'їзді були 214 делегатів з ухвальним і 35 — з дорадчим голосом, які представляли понад 23 тис. комуністів. Порядок денний: 1) Про міжнар. комуністичний з'їзд; 2) Звіт ЦК КП(б)У; 3) Про вироблення Конституції УРСР; 4) Доповідь Ревізійної комісії; 5) Про ставлення до дрібнобурж. партій; 6) Про зем. політику; 7) Про професійний рух; 8) Доповідь Наркомпроду; 9) Звіт делегації КП(б)У на І конгресі 3-го, Комуністичного Інтернаціоналу; 10) Про поточний момент і завдання партії; 11) Вибори керівних органів КП(б)У. На з'їзді був присутній представник ЦК РКП(б) Я. М. Свердлов, який у своїй промові зупинився на осн. напрямах діяльності КП(б)У, підкресливши необхідність зосередити увагу на відновленні і зміцненні органів Рад. влади в республіці. У звітній доповіді секретаря ЦК КП(б)У Е. Й. Квірінга було висвітлено роботу парт. орг-цій України в умовах підпілля й після краху австро-нім. окупації та режиму Директорії. Відзначивши позитивні моменти в діяльності ЦК, з'їзд водночас вказав на помилки, допущені в керівництві збройним повстанням проти окупантів і роботою місц. парт. орг-цій. З'їзд накреслив гол. завдання комуністів республіки в галузі партійного, радянського, господарського і військового будівництва, відзначивши першочергову потребу встановлення єдиного фронту з усіма рад. республіками і насамперед з РРФСР. У резолюції про поточний момент висувалися завдання довести до кінця експропріацію капіталістів і поміщиків, передати всі засоби виробництва у власність д-ви, встановити дійовий контроль над виробництвом, посилити роботу по створенню на Україні регулярних частин Червоної Армії, допомогти розвиткові революц. руху на зх.-укр. землях тощо. В рішенні з зем. питання з'їзд накреслив конкретні заходи по здійсненню землеустрою, по організації селян-бідняків і згуртуванню навколо них середняків, по розгортанню боротьби проти куркульства. Ці положення були покладені в основу резолюції з прод. питання. Однак при проведенні наміченої з'їздом зем. політики місц. парт. орг-ції припустилися помилок, які проявилися в прискореному утворенні комун і радгоспів без урахування реальних можливостей. Помилковою була резолюція з'їзду про ставлення до дрібнобурж. партій, які визнали Рад. владу. Резолюція категорично забороняла надання їхнім представникам керівних посад у Радах, заперечувала можливість укладення будь-яких угод з цими партіями. 25. III 1919 ЦК РКП(б) скасував це рішення, яке суперечило заг. тактичній лінії партії, й визначив напрям діяльності КП(б)У в цьому питанні. В резолюції про профспілки з'їзд підкреслив їхнє значення у здійсненні завдань соціалістичного будівництва і взяв курс на забезпечення в них провідної ролі комуністів. Обговоривши проект Конституції УРСР, з'їзд рекомендував прийняти за основу Конституцію РРФСР 1918. З'їзд заслухав звіт делегації КП(б)У на І конгресі Комінтерну і палко вітав його створення. Значну увагу з'їзд приділив подоланню незгод між правими і "лівими", які ще мали місце в КП(б)У. З'їзд обрав ЦК КП(б)У і Ревізійну комісію. На пленумі ЦК 6.ІІІ було вперше створено Політбюро (див. Політичне бюро ЦК Компартії України) і Організаційне бюро ЦК КП(б) України. З'їзд накреслив перспективи соціалістичного і держ. будівництва в республіці, сприяв зміцненню рядів комуністів України на принциповій ленінській основі.

Літ.: Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Слуцький О. Б. Третій з'їзд КП(б)У. К., 1958.

В. С. Левін.

 

Схожі за змістом слова та фрази