Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕЙСМІЧНІ ЗОНИ
   

СЕЙСМІЧНІ ЗОНИ

(від грец.— коливання, землетрус) — місцевості з підвищ, ризиком виникнення землетрусів (сейсмонебезпечні регіони). Для оцінки інтенсивності землетрусу на поверхні землі використовується 12-бальна сейсм. шкала. Сейсм. бал — це умовна одиниця (цифр, оцінка) інтенсивності землетрусу. За бал. системою в Україні виділяються: широка 6—7-бальна з локал. 8—9-баль-ними ділянками зона, яка охоплює усю пд.-зх. частину країни; сейсмоактивна 7—8-бальна з локал. 9-бальними проявами зона Криму; сейсмоактивна 6—7-бальна зона Закарпаття; сейсмоактивна зона краю Східноєвропейської платформи і Донбасу; сейсмоактивна зона окраїни Скіфської плити; місцевості, де техногенна сейсмічність може мати місце у зв'язку з інтенсив. розробкою корисних копалин. З метою підвищення безпеки проживання населення та експлуатації вироб. фондів у сейсмо-небезпеч. регіонах країни, здійснення контролю за дотриманням вимог міжнар. договорів України про обмеження та заборону випробувань ядер, зброї, вивчення сейсм. і геогідроде-формац. стану тер. України та суміжних д-в, координації діяльності органів викон. влади щодо забезпечення захисту населення, об'єктів і тер. від впливу землетрусів в Україні утворена Нац. система сейсм. спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпеч. регіонах (постанова КМ України від 11.IX 1995).

В основу функціонування Системи покладено діяльність міністерств, ін. центр, органів викон. влади, НАН України та їх взаємодію на основі комплекс, аналізу сейсм. і геофіз. даних служб спостереження та охорон, мереж, що дає змогу здійснювати операт. контроль за сейсм. станом та ін. геофіз. явищами і забезпечувати органи викон. влади та заінтерес. організації інформацією про можливі землетруси та ін. аномальні геофіз. явища з оцінкою їх наслідків. Здійснюється також Програма функціонування і розвитку нац. системи сейсм. спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпеч. регіонах (затв. КМ України 28.УІ 1997), якою передбачені заходи, спрямовані на: забезпечення функціонування мереж сейсм., гідрометеорол., геодинам. та геофіз. спостережень; вивчення глибин, будови сейсмонебезпеч. регіонів та геотектон. картування тер. України; оцінку ступеня сейсм. небезпеки на основі сейсм. районування і розвитку методик загального, детального та сейсм. мікрорайонування; розробка методик прогнозу сильних землетрусів на основі комплекс, аналізу провісників у геофіз. і геодез. полях; розроблення методів прогнозу техноген. сейсмічності з урахуванням технології експлуатації родовищ корис.

копалин, режимів заповнення водосховищ, що виключають можливість провокування сильних землетрусів; проведення епіцентрових сейсм. спостережень в осередк. зонах сильних землетрусів з метою прогнозування можливих руйнівних поштовхів; забезпечення сейсмостійкого буд-ва інж.-сейсмометричною інформацією для удосконалення нормат. буд. документації; організацію і проведення комплексу профілакт. заходів у регіонах очікуваних сильних землетрусів для оцінки реал, сейсмостійкості будівель, оцінки сейсм. ризику та наслідків руйнівних землетрусів тощо.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази