Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коліб-комб arrow КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ
   

КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ

колоїди (від грец.— клей та — вигляд) — системи, проміжні між однорідними і грубодисперсними сумішами (емульсіями і суспензіями). Складаються не менш як із двох фаз. Одна з них являє собою безперервне (дисперсійне) середовище, в якому містяться дрібні (високодисперсні) частинки дисперсних фаз розміром від 10—7 до 10—5 см. Осн. особливістю К. с. є наявність високорозвиненої поверхні розділу між частинками дисперсних фаз і дисперсійним середовищем, що зумовлює їхню надлишкову вільну енергію. К. с. можуть перебувати в газоподібному (аерозолі), рідкому (золі) і твердому (тверді золі) агрегатних станах. Частинки дисперсних фаз у золях і аерозолях перебувають у безперервному броунівському русі. Між ними діють мол. сили притягання, що зумовлюють їхнє злипання (коагуляція, коалесценція). Процес переведення колоїдних осадів у золі наз. пептизацією. Частинки дисперсних фаз взаємодіють з молекулами дисперсійного середовища, утворювані агрегати наз. міцелами. За ступенем взаємодії між частинками дисперсної фази і дисперсійного середовища розрізняють ліофобні та ліофільні колоїди (див. Ліофільність та ліофобність). Ліофобні колоїди термодинамічно нестійкі і тому змінюються з часом: частинки дисперсної фази поступово збільшуються (коагуляція). Фактори, які перешкоджають коагуляції, визначають т. з. агрегативну стійкість колоїдів. Такими факторами є: наявність електр. заряду міцел, внаслідок чого між ними виникають сили відштовхування; наявність у міцел сольват-них оболонок (див. Сольватація). Властивості К. с. вивчаються в колоїдній хімії. К. с. одержують конденсаційним або диспергацій-ним методами. Перший оснований на проведенні хім. реакцій, при яких утворюються молекули нерозчинних у дисперсійному середовищі речовин, сполучувані одна з одною у частинки колоїдних розмірів. Другий метод зводиться до мех. подрібнення частинок дисперсної фази у дисперсійному середовищі. К. с. дуже поширені у природі: ними є всі тканини тваринних і рослинних організмів, колоїдні властивості має також грунт тощо. К. с. використовуються у багатьох галузях пром-сті, а в деяких з них є основою виробничої технології (харчова, текстильна, шкіряна, паперова, силікатна, керамічна та ін. промисловість). Літ. див. до ст. Колоїдна хімія.

М. В. Товбін.

 

Схожі за змістом слова та фрази