Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow силос-сир arrow СИРОВИНА
   

СИРОВИНА

— предмети праці, які зазнали під її впливом певних змін і підлягають дальшій переробці. С. у процесі виробництва створює речову основу готової продукції або напівфабрикатів. За екон. значенням та роллю, яку С. виконує у виробничому процесі, вона має багато спільного з матеріалами основними. С. поділяють на промислову, яку видобувають і виробляють у пром-сті та використовують гол. чин. галузі важкої індустрії, і сільськогосподарську, яку виготовляють у галузях с. г. і споживають в основному галузі легкої і харч. пром-сті. Промислова С. в свою чергу поділяється на мінеральну (руди, вугілля, нафта, природні гази, солі тощо), яку видобувають з надр землі, і штучну (синтетичні смоли, пластмаси, синтетичний каучук тощо), а за виробничим призначенням — на основну і допоміжну. В деяких галузях пром-сті С. поділяється на первинну (в металургії —руди, в паперовій пром-сті — целюлоза) і вторинну (брухт, макулатура). Комплексне використання сировини первинної є важливим джерелом розширення сировинної бази й економії сусп. праці. Дедалі більшого нар.-госп. значення набуває використання вторинної сировини, яка за своєю цінністю часто не поступається первинній С. Сільськогосподарську С. поділяють на С. тваринну (м'ясо, риба, молоко, вовна, шкіра тощо) і С. рослинну (зернові культури, бавовна, льон, картопля, цукр. буряки тощо). Підвищення якості С.— необхідна умова поліпшення тех.-екон. показників діяльності пром. підприємств. Вартість С. становить переважну частину вартості пром. продукції. В структурі витрат на виробн. продукції в пром-сті СРСР частка С, осн. матеріалів і мате ріалів допоміжних 1981 становила бл. 70%, у т. ч. у легкій і харч. пром сті— понад 85%. Заощадження С. і матеріалів—важливий резерв зниження собівартості продукції. Див. також Матеріальні ресурси.

М. С. Герасимчик

 

Схожі за змістом слова та фрази