Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow міз-мінк arrow МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА
   

МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА

— природні мінеральні утворення, видобуті з надр землі як корисні копалини, а також природні розчини мінеральних солей озер, морів і джерел, мінеральні грязі для використання у різних галузях

нар. г-ва в непереробленому або переробленому вигляді. Відомо понад 200 видів М. с. За геолого-економічними і техніко-економічними ознаками розрізняють 4 види М. с. Паливно-енергетична і хімічна сировина — викопне вугілля, нафта, природні горючі гази, горючі сланці, торф. Металева М. с.— руди чорних металів (заліза, марганцю, хрому, титану), руди кольорових металів (алюмінію, магнію, міді, свинцю тощо), руди рідкісних металів (літію, ніобію, берилію тощо), руди розсіяних елементів (скандію, германію тощо), руди благородних металів (золота, срібла, платини і платиноїдів), руди радіоактивних металів (урану, торію, радію). Неметалева М. с.—металургійна (вапняки, вогнетривкі глини, магнезит), технічна (алмази технічні, азбест, графіт, п'єзокварц, ісландський шпат, слюди, каоліни тощо), дорогоцінне каміння і виробне каміння, гірничо-хімічна М. с. (калійні солі, апатити, фосфорити, самородна сірка, сірчаний колчедан, борати тощо), сировина для будівельної індустрії (див. Мінеральні будівельні матеріали). Гідромінеральна сировина — природні розчини солей озерних і мор. басейнів, мінеральні води, мінеральні грязі тощо. На Україні видобувають близько 50 видів М. с. З них найбільше значення мають паливно-енерг. і хім. сировина, металева сировина (особливо залізні, марганцеві та ін. руди), тех. М. с. (каоліни, графіт), сировина для виробн. буд. матеріалів тощо. Виявлення, добування і використання М. с. є важливою сферою матеріального виробн. З М. с. і продуктами її переробки пов'язана діяльність багатьох галузей нар. г-ва. З розвитком науки і техніки, формуванням нових галузей пром-сті відбуваються зміни в структурі використання різних видів М. с. і залучаються нові види її. В умовах науково-тех. революції синтезують речовини, аналогічні природним мінеральним сполукам, комплексно переробляють природну М. с, переробляють і утилізують гірничопром. відходи, що підвищує екон. ефективність використання окремих видів М. с. Див. також Мінеральні ресурси.

Літ.: Каганович С. Я. Экономика минерального сырья. М., 1975; Быховер Н. А. Научно-технический прогресс и проблемы минерального сырья. М., 1979.

В. Д. Войлошников.

 

Схожі за змістом слова та фрази