Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- система прав, норм, якими регулюються сусп. відносини з соціального матеріального забезпечення, обслуговування та утримання гр-н у разі настання соціальних ризиків. Узагальнюючою підставою виникнення таких відносин і гол. ознакою їх належності до предмета П. с. з. є соціальні ризики — події, за яких гр-нин та/або його сім'я втрачають здоров'я, а також засоби до існування через незалежні від них обставини й потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг від д-ви. При страх, формі соціального забезпечення соціальні ризики виступають як соціальні страх, випадки. Суб'єктами П. с. з. є, з одного боку, гр-нин (або сім'я), який за законом або договором соціального страхування має право на певний вид соціального забезпечення, а з іншого — орган (відділ соціального захисту, органи Пенс, фонду тощо), уповноважений д-вою надавати соціальне забезпечення на умовах і в порядку, визначених зак-вом.

Принципи П. с. з.: законод. визначення умов і порядку здійснення соціального страхування; обов'язковість страхування найм. працівників і осіб, які самостійно забезпечують себе роботою; багатоманітність видів соціального забезпечення; солідарність; держ. гарантування застрах. гр-нам реалізації їх прав; відповідність розміру пенсії і соціальної допомоги, які є осн. джерелами існування для особи, рівню прожиткового мінімуму, встановленого законом. Метод П. с. з. характеризується: імперат. порядком встановлення підстав виникнення прав і обов'язків суб'єктів П. с. з.; застосуванням спеціально-дозвільного способу прав, регулювання (дозволено те, що прямо передбачено нормою права); рівністю суб'єктів і відсутністю взаєм. владно-підпорядкованого статусу; заявочним способом одержання соціального забезпечення певного виду.

П. с. з. має власний категоріальний апарат і розгалужену законод. базу. Юрид. джерелами П. с. з. є Конституція України і закони України (Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, про пенс, страхування, про соціальну допомогу тощо), підзаконні нормат.-прав. акти (укази Президента України, постанови КМ України, нор-мат. накази М-ва праці та соціальної політики України, локальні акти підприємств про дод. соціальне забезпечення).

Літ.: Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. М., 2000; Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука. «Право України», 2002, № 9.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази