Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
   

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

- сукупність передвиб. заходів, які здійснюються у передбачені законом строки відповід. суб'єктами виборчого процесу в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать закону і спрямовані на вільне та всебічне обговорення передвиб. програм партій (блоків), кандидатів у депутати, їх політ., ділових та особистих якостей, на агітацію за або проти кандидатів на ту чи ін. виб. посаду. Не належать до П. а.: а) офіц. повідомлення у період виб. процесу без коментарів агіт. характеру, відео-, аудіо-записч, кінозйомки, фотоілюстрації про дії кандидатів, пов'язані з виконанням ними своїх повноважень; б) заходи, спрямовані на спонукання виборців брати чи не брати участі в голосуванні взагалі; в) агітація до дня проголошення поч. виб. процесу. Закони України «Про вибори народних депутатів України» (1997, з наст, змінами), «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998), «Про вибори Президента України» (1991, у ред. 1994 та зі змінами 1994) визначають строки проведення, форми і засоби П. а., порядок використання ЗМІ в П. а., обмеження щодо її ведення. П. а. здійснюється на засадах: рівних прав, рівних можливостей доступу до ЗМІ всіх кандидатів; гласності, відкритості й свободи агітації; неупередженості до партій (блоків), кандидатів з боку органів держ. влади і місц. самоврядування, їх посад, і служб, осіб, керівників підприємств, установ, організацій; контролю за додержанням законів, джерелами фінансування і витратами на агітацію. П. а. здійснюється за визначеними законом строками її проведення. Вона розпочинається від моменту офіц. повідомлення відповід. виборчої комісії ъ ЗМІ про початок П. а., а припиняється з 24 години ост. п'ятниці перед днем виборів. Від моменту припинення П. а. передвиборні агітац. мат-ли знімаються, проведення агітації забороняється. Забороняється також у день виборів оприлюднювати результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Гр-ни України, партії (блоки), ін. об'єднання гр-н, труд, колективи мають право від дня реєстрації кандидатів, їх списків вільно і всебічно вести П. а., обговорювати передвиб. програми партій (блоків), окр. кандидатів, їх політ., ділові та особисті якості, безперешкодно вести агітацію за чи проти кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, ЗМІ, в будь-який ін. спосіб і будь-якими засобами, не забороненими законом. Кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), громад, орг-цій проводять публічні дискусії, зустрічі з виборцями, проголошують свої передвиб. програми. П. а. здійснюється за рахунок Держ. бюджету України та виб. фондів партій (блоків), кандидатів у депутати з додержанням принципу рівних умов і рівних можливостей. Центральна та окружні виборчі комісії за рахунок виділених держ. коштів забезпечують друкування передвиб. інформ. плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати з передвиб. програмами.

виб. списком партії (блоку), із зазначенням відповід. відомостей про кандидатів у депутати, однаковими тиражами, формою, розміром, полігр. виконанням. Кандидати, партії (блоки) можуть виготовляти мат-ли П. а. за рахунок і в межах коштів їх виборчого фонду з відомостями, які повинні відповідати вимогам закону. Друковані мат-ли П. а. згідно із законом повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про відповідальну за випуск особу. Місцеві органи викон. влади і самоврядування впорядковують стенди, дошки оголошень для розміщення мат-лів П. а., передбачених законом. Партіям (блокам), окр. кандидатам, за умови забезпечення рівних можливостей у П. а. та в порядку, передбаченому законом, надається право за рахунок виділених коштів виб. фонду користуватися ЗМІ усіх видів і форм власності. П. а. у ЗМІ, в т. ч. електронних (аудіовізуальних), друкованих, проводиться у формі публіч. дебатів, дискусій, прес-конференцій, виступів, інтерв'ю, політичної реклами, теленарисів, ін. публікацій та повідомлень про партії (блоки) та кандидатів. Зак-вом встановлено певні обмеження у проведенні П. а. Зокрема, забороняється: розповсюдження у будь-якій формі мат-лів із закликами до ліквідації незалежності України, насильницької зміни конст. ладу, порушення суверенітету і тер. цілісності д-ви, підриву її безпеки, незакон. захоплення держ. влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, реліг. ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; агітація, що супроводжується наданням виборцям грошей, товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, ін. матеріальних цінностей; участь у П. а. осіб, які не є гр-нами України, органів держ. влади та місц. самоврядування, їх посад, і служб, осіб, членів виб. комісій під час виконання своїх обов'язків; використання служб, становища кандидатами, які займають посади в органах держ. влади та місц. самоврядування, у держ. організаціях, на держ. комунал. підприємствах, в установах, організаціях, у військ, частинах (формуваннях); залучення підлеглих осіб (у роб. час), використання служб, тр-ту, зв'язку, устаткування, приміщень, ін. об'єктів та ресурсів за місцем роботи, а також служб, чи ви-роб. нарад, зборів колективу; відвідування військ, частин (формувань) та установ крим.-викон. системи окр. уповноваженими особами партій (блоків) та окр. кандидатами, П. а. в яких обмежується спец, режимом і проводиться в особливому порядку, визначеному законом; П. а. в зарубіжних ЗМІ, діючих в Україні; розміщення друкованих агіт. мат-лів на пам'ятках арх-ри, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорож. руху. Згідно з виб. законами перешкоджання здійсненню права на проведення П. а., порушення визначеного порядку її ведення тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

М. П. Воронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази