Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЇ МОП
   

КОНВЕНЦІЇ МОП

- міжнар.-правові документи, які приймаються Міжнародною організацією праці (МОП), осн. джерело сучас. міжнародного трудового права. Мають певні особливості розробки, прийняття і ратифікації їх д-вами, а також денонсації. Проекти конвенцій розробляються Міжнародним бюро праці (МБП) на основі консультацій з урядами, а також Міжнародною конференцією праці (МКП), яка утворює з цією метою спец, тех. комісію з її делегатів — представників урядів, трудящих і наймачів. Проекти розглядаються на МКП (як правило, н а її двох послідовних сесіях підряд, тобто протягом двох років) і приймаються більшістю у 2/3 голосів присутніх делегатів. Так досягається консенсус делегатів-урядовців, трудящих і наймачів щодо конвенцій. За Статутом МОП, автентичний текст конвенції підписують не представники держав, а голова МКП і генеральний директор МБП, причому один її примірник передається до архіїзу МБП, а другий — Ген. секретарю ООН. Д-ви отримують примірник прийнятого док-та, який офіційно надсилається їм для імплементації положень конвенції. За заг. правилом, кінцеві статті конвенції передбачають, що юна набуває чинності через рік після її ратифікації щонайменше двома членами МОП. Про кожну ратифікацію ген. директор МОП повідомляє Ген. секретаря ООН для реєстрації згідно зі ст. 102 Статуту ООН. Ні Статут МОП, ні її конвенції не передбачають можливості робити застереження. Вважається, що застереження до К. МОП неприпустимі. Загальною вимогою до держав — членів МОП (п. «сі» § 6 ст. 19 Статуту МОП) є вжиття ними всіх необхідних заходів для здійснення положень ратифікованої конвенції. З цією метою д-ви зобов'язуються подавати щорічні доповіді про заходи, яких було вжито ними на виконання конвенцій, до яких вони приєдналися (ст. 22). Так реалізується право МОП контролювати виконання д-вами своїх зобов'язань. Доповіді надсилаються за формою, затвердженою Адміністративною радою МОП.

З метою забезпечення стабільності виконання міжнар. труд, права МОП прийняла особливі умови денонсації її конвенцій. За заг. правилом, денонсація конвенції можлива лише через 10 років після набуття нею чинності. Д-ві дається рік, протягом якого вона може це здійснити, після чого починається новий 10-річний строк заборони денонсації. За Статутом МОП (п. «е» § 5 ст. 19) у держав виникають певні обов'язки щодо імплементації конвенцій, які вони не ратифікували. На вимогу ген. директора МБП уряд певної д-ви надсилає йому інформацію про стан зак-ва і практики його застосування у галузях, які становлять предмет регулювання нератифікованої конвенції, а також про заходи, вжиті з метою імплементації її положень.

Особливі повноваження надано МОП з метою узгодження на міжнар. рівні інтересів держав, трудящих і наймачів у соціальній і трудовій сфері, прогресив. розвитку міжнар. труд, права та ефективної імплементації д-вами його положень.

Літ.: Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнар. організацією праці. 1919-1999, т. 1-2. Женева, 1999.

В. І. Євінтов.

 

Схожі за змістом слова та фрази