Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО (ПЕРЕВАЖНОГО) ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА ЗАКОН
   

ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО (ПЕРЕВАЖНОГО) ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА ЗАКОН

- об'єктивний економічний закон розширеного відтворення, який зумовлює необхідність випереджаючого розвитку виробництва засобів виробництва порівняно з виробництвом предметів споживання. Наук. обгрунтування суті закону, характеру його діяння дала марксистсько-ленінська політична економія. Вона довела, що при розширеному відтворенні швидше має зростати випуск засобів виробн. для виготовлення засобів виробн., потім - виробн. засобів виробн., для виробн. предметів споживання, повільніше - виробн. предметів споживання. Відповідно до цього у складі сукупного суспільного продукту зростає частка засобів виробн., частка ж предметів споживання скорочується, хоч абсолютна маса їх також зростає. За капіталізму, заснованому на приватній власності на засоби виробн., де виробн. підпорядковане одержанню капіталістами якнайбільших прибутків, цей закон діє стихійно, призводить до постійних диспропорцій у г-ві, криз надвиробн., до поглиблення суперечностей сусп. відтворення. В умовах соціалізму закон випереджаючого розвитку виробн. засобів виробн. діє в системі економічних законів і свідомо використовується в плановому управлінні нар. г-вом для забезпечення високих темпів зростання сусп. виробн. і на цій основі досягнення найповнішого задоволення потреб народу. Для періоду розвинутого соціалістичного суспільства характерним є зближення темпів розвитку виробн. засобів виробн. і виробн. предметів споживання на основі зростання ефективності сусп. виробн. при збереженні випереджаючих темпів виробн. засобів виробн. Якщо за 1961-65 приріст виробн. засобів виробн. становив 40%, а предметів споживання - 28%, то в дев'ятій п'ятирічці (1971-75) відповідно - 41% і 37%, у десятій п'ятирічці - 38% і 32%. Особливу роль у розвитку виробн. засобів виробн. відіграє важка індустрія, яка є фундаментом соціалістичної економіки, вирішальним фактором створення матеріально-технічної бази комунізму, невпинного зростання виробн. предметів споживання, зміцнення обороноздатності країни, позицій соціалізму в екон. змаганні двох світових систем.

О. М. Васильєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази