Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow спец-стаг arrow СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
   

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

(від лат. — особливий) — одна з форм поділу пращ, що являє собою відокремлення і створення підприємств і галузей, а також окремих виробництв всередині підприємств чи виробничих об'єднань, що випускають одно рідну продукцію. Полягає в стандартизації, типізації та уніфікації вироблюваної продукції, посиленні тех. однорідності виробництва, диференціації засобів праці, технології та професійної підготовки кадрів відповідно до профілю виробництв. Поглиблення С. в. органічно пов'язане з кооперуванням виробництва та комбінуванням виробництва і веде до зростання концентрації виробництва, підвищення рівня усуспільнення праці, що створює умови для дальшого розвитку поділу праці і С. в. Зміст, форми та рівень розвитку С. в. визначаються способом виробництва. За капіталізму С. в. має суперечливий, стихійний характер, є засобом збільшення прибутків монополій і посилення експлуатації трудящих. Соціалізм забезпечує планомірний, прискорений розвиток С. в., яка стає могутнім джерелом неухильного піднесення економічної ефективності соціалістичного виробництва на базі його інтенсифікації та науково-технічного прогресу. Найбільш розвинута С. в. в пром-сті. Тут розрізняють три осн. форми С. в.: предметну (продуктову), подетальну (агрегатну) н технологічну (стадійну). У с. г. при впровадженні С. в. враховують не тільки екон. та соціальні фактори, а й особливості природних зон, біол. властивостей рослин і тварин. У переважній більшості радгоспів і колгоспів розвиваються дві гол. галузі і кілька додаткових з метою кращого використання землі та ін. с.-г. ресурсів. Навколо великих пром. центрів створюються спеціалізовані с.-г. зони, підприємства для постачання населенню міст овочів, молока та ін. продуктів. В умовах багатогалузевих агропромислових комплексів (об'єднань) дедалі більшого значення набуває внутрішньогалузева С. в. У будівництві С. в. здійснюється шляхом створення профільованих буд. підприємств і об'єднань для пром., с.-г., транспортного, шляхового, житлово-комунального та ін. видів буд-ва, а також створення буд. орг-цій, що спеціалізуються на виконанні лише окремих буд. або монтажних робіт. На транспорті С. в. проявляється в поділі його на види (залізничний, водний, автомобільний, повітряний, трубопровідний) та у спеціалізації підприємств всередині трансп. галузей. В одинадцятій п'ятирічці (1981—85) в СРСР, у т. ч. в УРСР. здійснюється широка програма поглиблення планомірної С. в. в масштабах всієї країни, екон. районів, галузей, об'єднань і підприємств. Для визначення ступеня С. в. використовують різні типи показників, зокрема показник, що характеризує питому вагу спеціалізованого виробн. в заг. обсязі випуску певного продукту. В СРСР спеціалізація виробн. органічно пов'язана з міжнародним соціалістичним поділом праці, що забезпечує планомірний підхід до розв'язання великих нар.-госп. завдань. Реалізація цих завдань шляхом розвитку спеціалізації і кооперування є могутнім джерелом піднесення економіки як окремих країн, так і всієї соціалістичної співдружності, фактором зміцнення миру і соціалізму.

Г. П. Жеребкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази