Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАКАЗ КАТЕРИНИ II
   

НАКАЗ КАТЕРИНИ II

- філос.-юрид. документ, написаний рос. імператрицею. Він став порадником депутатам Комісії для складання проекту Нового Уложення (Катерининської комісії), утвореної згідно з маніфестом Катерини II від 14(25).ХІІ 1766 з виб. представників різних станів Рос. імперії. Ця Комісія мала розробити Нове Уложення замість Соборного Уложення 1649. «Наказ» складався зі вступу та 22 глав (655 статей). Він містив багато положень державного, цив., крим. права та процесу, а також ідеї, запозичені з творів передових зх. мислителів 18 ст. («Про дух законів» Ш. Л. Монтеск'є, «Про злочини та покарання» Ч. Б. Беккаріа та ін.) і викладені майже дослівно. Поряд з лібер. ідеями в «Наказі» обґрунтовувалася необхідність існування у Росії самодержавства і кріпосництва. 1767 «Наказ» було надіслано до всіх «присутствених місць» і по одному примірнику до кожної губ. канцелярії. Діяльність Комісії для складання Нового Уложення протягом 1767— 68 привела Катерину II до висновку про неможливість узгодження інтересів різних станів сусп-ва, а також пом'якшення кріпосн. порядків без ризику втрати влади. Тому в груд. 1768 під приводом війни з Туреччиною роботу Комісії було припинено. «Наказ» втратив своє значення. Однак у деяких випадках ним керувалися у ході законотв. роботи в кін. 18 — на поч. 19 ст., що знайшло своє відображення у Повн. зібр. законів Рос. імперії, де є посилання на «Наказ» при мотивуванні того чи ін. рішення. Певною мірою трактат впливав і на суд. практику в Росії, зокрема на пом'якшення суворих форм процесу з крим. справ, по яких слідство супроводжувалося катуваннями і тілес, муками.

Літ.: Полетаев Н. Наказ имп. Екатерины II. «Журнал юрид. общества», 1895, кн. 10; Тарановский Ф. В. Полит, доктрина в Наказе имп. Екатерины II.

В кн.: Сб. статей по истории права, посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову. К., 1901; Куприц Н. Я. Гос.-прав. идеи «просвещенного» абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. «Вестник МГУ. Право», 1962, № 4.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази