Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАКАЗ
   

НАКАЗ

— розпорядчий док-т, що видається керівником підприємства, установи, організації на правах єдиноначальності або ін. посад, особою у межах її компетенції. За призначенням Н. можуть бути із загальних та спец, питань. Н. із заг. питань, у свою чергу, поділяються на ініціативні й такі, що видаються на виконання розпоряджень вищих органів. За юрид. природою Н. — нормат. акт управління, що містить у собі норми права, які регулюють відповідні сусп. відносини (труд., військ., процесуальні та ін.), а також є актом застосування норми права (напр., призначення чи звільнення з посади конкр. працівника). За формою Н. можуть бути письмові та усні. Письмовий Н. повинен мати такі реквізити: назва організації і док-та, дата, місце видання, номер, текст, підпис, види погодження. Текст Н. складається з констатуючої і розпорядчої частин. Констатуюча частина повинна мати такі елементи: вступ (зазначається причина видання Н.), докази (гол. факти, що обумовлюють видання Н.), висновок (мета видання Н.). Розпорядча частина позначається словом «наказую» і складається з пунктів, де вказуються: дія, яку треба виконати, строк виконання і відповідальність за виконання. В ост. пункті Н. зазначаються особи, яким доручається контроль за його виконанням. Н. підписується першим керівником підприємства, установи, організації. Візи розташовуються нижче його підпису. Проект Н. погоджується із заст. керівника підприємства, установи, організації, куратором питань, розглянутих у цьому док-ті, керівником структур, підрозділів, яких стосуються пункти Н., з юристом підприємства, установи чи організації. Н. вступає у силу з моменту його підписання, якщо в ньому не встановлений ін. строк. Одним з видів Н. є військовий Н. — обов'язкова до виконання вимога (команда) командира (органу військ, управління) про вчинення чи невчинення підлеглими якоїсь дії по службі. Особливе місце належить наказам виборців своєму депутатові. Вони є вимогами (веліннями) виборців про вчинення депутатом певних дій, пов'язаних із його депут. повноваженнями. Окр. видом є Н. господарського суду про виконання рішення цього органу. Це — викон. док-т. Порядок та форма видання такого Н. регулюються розд. 11 Госп. процес, кодексу України. Н. про стягнення грош. сум видається стягувачеві або надсилається йому рекомендованим чи цін. листом, а про стягнення сум у дохід бюджету — місц. органам податкової служби і виконується у встановленому порядку через установи банку. Решта Н. виконується суд. виконавцями. У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів Н. про стягнення грош. сум видаються окремо по кожному позову. У Н. госп. суду має бути зазначено: найменування госп. суду, номер справи, дата прийняття рішення, дата видачі Н. та строк його дії. Резолютивна частина рішення Н. підписується суддею і засвідчується його печаткою. Виданий стягувачеві Н. госп. суду може бути пред'явлений до виконання не пізніше 3 місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого при відстрочці виконання рішення, або після винесення ухвали про відновлення пропущеного строку для пред'явлення Н. до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання рішення було зупинено. У разі неможливості виконання Н. установою банку або суд. виконавцем і повернення його без виконання новий 3-місячний строк для пред'явлення Н. до виконання обчислюється з дня його повернення. Строк для виконання рішення переривається пред'явленням Н. до виконання. У разі втрати Н. госп. суд може видати його дублікат, якщо стягувач звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення Н. до виконання. Про видачу дубліката Н. виноситься ухвала. Всі засновані на законі Н. підлягають обов'язковому виконанню. При цьому Конституція України передбачає, що «ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази» (ст. 60). За віддання і виконання таких Н. настає юрид. відповідальність.

Літ.: Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучас. діловий док-т. К., 1992.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази