Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВАЛЮТНИЙ РИНОК
   

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

- особлива сфера сталих екон. і орг. відносин різних країн, де здійснюються операції з купівлі-продажу, обміну іноз. валют і платіж, документів (чеки, векселі, тратти, акредитиви та ін.) в іноз. валютах. Це — операції у сфері зовнішньо-торг. розрахунків, туризму, страхування валют, ризиків, диверсифікації валют, резервів, переміщення валют, ліквідності тощо. В. р. є офіц. центрами, де зосереджується купів-ля-продаж валют на підставі попиту та пропозицій.

В. р. — збірне поняття, що включає значну кількість окр. локальних В. р. у певних регіонах, центрах міжнар. торгівлі і валют.-фін. зв'язків, зокрема на міжнар. валют, біржах. Важливу роль у розвитку міжнар. торгівлі і валют, співробітництва виконує світовий В. р., який утворюється через кореспондентські відносини між банками різних країн і становить механізм, за допомогою якого провадяться міжнар. грош. розрахунки. Рівень розвитку локального В. р. залежить від характеру екон. системи країни, ступеня конвертованості валюти, рівня держ. валют, обмежень.

За своїм режимом В. р. поділяються на вільні (країни, де немає валют, обмежень щодо поточних операцій) і невільні (країни, де валют, операції дозволяються уповноваженими органами або за офіц. валют, курсом). Розрізняють також міжбанківський, клієнтський і біржовий ринки, брокерський і прямий готівковий та строковий ринки. Найбільше значення має торгівля валютою на міжбанківському В. р.

В Україні функціонує В. р., на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропозицій. Купівлю-продаж іноз. валют провадять не лише банки, обмінні пункти, а й Укр. міжбанк. валютна біржа (УМВБ). Структура міжбанківського В. р. України, а також порядок та умови торгівлі іноз. валютою на міжбанківському В. р. визначаються НБУ. УМВБ є госпрозрахунковим підрозділом НБУ і виступає одним з осн. елементів ринкової інфраструктури. Комісійні в іноз. валюті, отримані УМВБ, підлягають продажу в офіц. валютні резерви НБУ в розмірі, встановленому чинним законодавством.

О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази