Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД
   

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

(International Monetary Fund), МВФ (IMF) - міжнар. валютно-кредитна організація. Утв. одночасно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) відповідно до Угоди про заснування МВФ, прийнятої Міжнар. валют.-фін. конференцією ООН 1944 у м. Бреттон-Вудсі (США). Фактично розпочав діяльність з березня 1947. Має статус спеціаліз. установи ООН. Станом на 2000 членами МВФ є бл. 180 держав, у т. ч. Україна (з 3.ІХ 1992). Згідно зі ст. 1 названої Угоди, яка одночасно є його статутом, офіц. мета фонду — сприяння розвитку міжнар. торгівлі й валют, співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валют, курсів і контролю за їх додержанням, багатостор. системи платежів, надання державам-членам коштів в іноз. валюті для вирівнювання платіж, балансів. У руслі зазначеної мети визначено й осн. завдання МВФ: сприяння міжнар. співробітництву шляхом забезпечення механізму для консультацій та узгодження дій з міжнар. валютних питань; підтримка збалансованого зростання міжнар. торгівлі і тим самим підвищення рівня зайнятості населення та реальних прибутків; здійснення заходів щодо стабілізації валют і впорядкування валют, відносин, включаючи протидію конкурент, знеціненню валют; сприяння створенню багатостор. системи платежів і перерахунків за здійснюваними операціями; усунення валют, обмежень, що перешкоджають розвитку світ, торгівлі; тимчас. надання вільних ресурсів фонду країнам-членам за наявності належних гарантій, з тим щоб вони могли виправити порушення рівноваги їх платіж, балансів; здійснення заходів щодо скорочення тривалості і масштабів платіж, балансів та ін.

Статут, капітал МВФ становить бл. 150 млрд. дол. США і формується за рахунок внесків держав-членів. Найб, квоти мають США — 18,8 %, Великобританія — 6,5, ФРН — 5,7, Франція — 4,7, Японія — 4,2 % статут, капіталу. Реалізуючи свої повноваження, фонд виконує три гол. функції. По-перше, він наглядає за дотриманням «кодексу поведінки» стосовно політики валют, курсів і обмежень щодо платежів за здійснюваними операціями. По-друге, він надає державам — членам фонду фін. ресурси для того, щоб вони могли дотримуватися «кодексу поведінки» під час усунення порушення рівноваги платіжного балансу або при намаганні уникнути таких порушень. По-третє, фонд забезпечує форум, на якому члени МВФ можуть консультуватися один з одним і співпрацювати з міжнар. валютних питань. У квітні 1993 МВФ прийняв рішення про запровадження нового виду кредитування — кредиту систем, перетворень для країн, котрі переживають труднощі у зв'язку зі скасуванням централіз. системи зовн. торгівлі і переходом до торгівлі за світ, цінами. Кредити МВФ надаються у розмірі до 50 % квоти країни — члена фонду строком на 10 років з початком погашення через 4,5 року на умовах, значно вигідніших, ніж традиц. резервний кредит. Керівні і робочі органи МВФ: рада керуючих (складається з міністрів фінансів або керівників центр, банків держав — членів фонду; сесії ради проводяться щорічно); директорат (викон. орган, що складається з 24 осіб); директор-розпорядник, який безпосередньо керує діяльністю фонду. Крім того, в структурі МВФ існують відповідні к-ти (тимчасовий і комітет з розвитку) та фонди (систем, трансформації, компенсац. фінансування, структурної адаптації). У рамках фонду також функціонує інститут, який організує курси і семінари з підвищення кваліфікації держ. службовців країн — членів МВФ. Квота України становить 1 % статут, капіталу фонду. При вступі до МВФ Україна взяла на себе зобов'язання здійснити макроекон. стабілізацію, ліквідацію бюдж. дефіциту та дефіциту платіж. бала нсу, своєчасне виконання зовн. зобов'язань, перехід на режим ринкового ціноутворення, приватизацію і структур.-інституц. перебудову нац. г-ва країни та ін. екон.-фін. заходи. Країни — члени МВФ повинні надавати фонду інформацію про офіц. золоті запаси і валютні резерви, стан економіки, платіж балансу, грош. обігу, за-корд. інвестицій та ін. Членство країни в МВФ є обов'язковою умовою для її вступу до МБРР і для одержання кредитів Міжнародної асоціації розвитку. Місцеперебування — м. Вашингтон (США).

Літ..Левина Л. А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. М., 1996.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази