Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВОЛОСНИЙ СХОД
   

ВОЛОСНИЙ СХОД

- орган управління держ. та удільними селянами в Рос. імперії, у т. ч. в Україні; після реформи 1861 — орган місц. самоврядування. Складався з волосних старшин, сільс. старост, збирачів податків, ін. посад, осіб. До В. с. обирали також по одному представнику від кожних 10 сел. дворів. У деяких зх. губерніях, зокрема Волинській, Київській і Подільській, наймити та заробітчани без пост, місця проживання мали право обирати одного представника від 20 дорослих робітників. До компетенції В. с. входило: обрання волосних посад, осіб і контроль за їхньою діяльністю; обрання суддів волос, суду, а з 1905 — представників селян по виборах до Держ. думи; прийняття рішень у госп. та громад, справах волості ; заснування волос, уч-щ, притулків, крамниць; розпорядження щодо мирських виплат, рекрутської та ін. повинностей; оформлення скарг та прохань у справах волості. Рішення В. с. вважалися чинними, якщо були присутні волос, старшина і понад дві третини складу сходу. Ухвали, які виходили за межі компетенції В. с, оголошувалися неправомірними. В. с. скасовано законом Тимчас. уряду від 21.V 1917. Див. також Волосне правління.

Літ.: Бондаревський А. В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 p. К., 1961; Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. В кн.: Рос. законодательство Х-ХХ веков, т. 7. М., 1989.

А. Н. Долженко.

 

Схожі за змістом слова та фрази