Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тору-трег arrow ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ МОНОПОЛІЇ
   

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ МОНОПОЛІЇ

— найбільші монополії імперіалістичних держав, національні за капіталом, але міжнародні за сферою діяльності. Т. м. встановлюють своє панування в одній або кількох сферах світ. капіталістичного r-ва з метою одержання монопольного надприбутку. Виступають Т. м. переважно у формі міжнар. трестів, концернів. Виникли в кін. 19 — на поч. 20 ст., коли на базі вивезення капіталу великі капіталістичні монополії в боротьбі за загарбання джерел сировини, ринків збуту, сфер прикладення капіталу почали створювати зарубіжні виробничі філіали. Набули значного розвитку з 50—60-х рр. До кін. 70-х рр. Т. м. контролювали понад 50 % пром. виробн. і 6л. 60 % зовн. торгівлі капіталістичного світу. До найбільших Т. м. належать амер. монополії (виробляють значну частину продукції в таких галузях, як автомоб., нафтова, електротех., хім., авіакосмічна тощо). Вони мають розгалужену мережу філіалів у країнах Зх. Європи, в Канаді і країнах, що розвиваються. Зокрема, найбільша в капіталістичному світі амер. електротех. монополія "Інтернейшенал бізнес мешінз" контролює від 50 % до 60 % продажу електронних обчислювальних машин у більшості капіталістичних д-в, її оборот 1980 становив 26,2 млрд. дол. В серед. 70-х рр. серед 500 великих неамер. Т. м. налічувалось 84 англійські, 72 західнонімецькі, 44 французькі. Т. м. одержують надприбутки внаслідок посилення експлуатації найманої праці на підприємствах, які вони контролюють, впровадження наук.-тех. досягнень у виробн., регулярної зміни номенклатури продукції, встановлення монопольно високих цін, великих капіталовкладень і масштабності виробн., широкого маневрування капіталами тощо. Т. м. також підвищують свої прибутки, ухиляючись від сплати податків, займаючись валютними спекуляціями, використовуючи різницю в заробітній платі і соціальному законодавстві різних країн тощо. Посиленню могутності Т. м. сприяє держ. стимулювання їхньої зовнішньоекон. експансії шляхом збільшення фінанс. і орг.-тех. допомоги експортерам, гарантування і страхування приватних зарубіжних капіталовкладень та ін. Зовнішньоекон. експансія Т. м. посилює суперечності в рамках світового капіталістичного г-ва: між діяльністю цих монополій і держ. регулюванням економіки в промислово розвинутих країнах, де містяться Т. м.; між Т. м. і країнами, що розвиваються, оскільки монополії вивозять цінну сировину, експлуатують дешеву робочу силу, підривають платоспроможний попит, встановлюючи завищені ціни на товари, тощо. Висуваючи вимоги про новий міжнародний економічний порядок, країни, що розвиваються, намагаються встановити контроль над діяльністю Т. м. в економіці своїх країн, обмежити їхню діяльність.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази