Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow монол-морс arrow МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ
   

МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ

— великі підприємства, фірми та об'єднання (союзи) капіталістів, що зосереджують значну частину виробництва та збуту тієї чи іншої продукції і панують на ринку з метою вилучення монопольного надприбутку. Виникнення монополій — закономірний результат концентрації виробництва і концентрації капіталу. Розвиток капіталістичних монополій пов'язаний з новою роллю банків та ін. фінанс. ін-тів і з т. з. системою участі. Панування монополій — перша ознака, гол. екон. риса імперіалізму. "Імперіалізм є монополістична стадія капіталізму" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 27, стор. 362). Заміна вільної конкуренції монополіями становить екон. основу монополістичного капіталізму. Період загальної кризи капіталізму характеризується дальшим зростанням М. к. Проте воно відбувається нерівномірно. Це зумовлює велику різницю в ступені монополізації окремих галузей г-ва. В міру зростання екон. могутності монополій посилюється їхній вплив на держ. апарат, відбувається переплетення монополій з бурж. д-вою, дедалі більше розвивається державно-монополістичний капіталізм. М. к. виступають у різних формах, основні з них — картель, синдикат, трест, концерн. За імперіалізму виникли й поширюються міжнародні монополії і транснаціональні монополії. Зростання М. к. в усіх формах і видах призводить до посилення ними експлуатації робітн. класу і пограбування трудящих мас як імперіалістичних країн, так і економічно слаборозвинутих країн, вкрай загострює осн. суперечність капіталізму — суперечність між сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичною формою привласнення його результатів, посилює паразитизм і загнивання капіталізму. М. к., пов'язані з воєнним бізнесом, наживаються на гонці озброєнь, штовхають д-ву на проведення реакційної внутрішньої і агресивної зовн. політики (див. Воєнно-промисловий комплекс).

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму: т. 28. Зошити з імперіалізму; Колыбанов В. А. Основные признаки империализма. К., 1972; Капиталистическая интенсификация производства: тенденции и противоречия. К., 1978; Современные международные монополии. М., 1978; Иванов И. Д. Современные монополии и конкуренция. М., 1980.

В. А. Колибанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази