Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow закат-запоріж arrow ЗАКОН
   

ЗАКОН

у праві - акт найвищого органу влади в державі; у соціалістичних д-вах - акт найвищого органу держ. влади, що має найвищу юридичну силу щодо актів інших держ. органів і громадських орг-цій і регулює найважливіші суспільні відносини. 3. існував у всіх історичних типах держав. Він, за визначенням В. І. Леніна, є виявом волі класів, які тримають у своїх руках держ. владу (див. Повне зібр. тв., т. 16, с. 285). В соціалістичному суспільстві 3. виражає волю трудящих на чолі з робітн. класом. СРСР є соціалістичною загально-нар. д-вою, і рад. 3. виражають волю й інтереси всього народу, трудящих усіх націй і народностей країни. Творча роль рад. 3. проявляється практично в усіх сферах життя. Він - осн. правовий інструмент у вирішенні політ. завдань, що стоять перед двою, важливе знаряддя госп. і культур. будівництва, забезпечення безпеки країни, сприяння зміцненню миру й розвитку міжнар. співробітництва. У відповідності з Конституцією СРСР, конституціями союзних і авт. республік прийняття 3., внесення у нього змін або скасування його здійснюється відповідною Верховною Радою (в УРСР - Верховною Радою УРСР стосовно до 3., прийнятих нею). Підготовка і прийняття рад. 3. характеризується справжнім демократизмом (див. Законодавча ініціатива, Законопроект, Всенародне обговорення). Законодавство в СРСР передбачає видання осн. (конституційних) і звичайних 3., законів СРСР, 3. союзних республік і 3. авт. республік. У разі розбіжності між респ. 3. і загальносоюзним діє останній (див. Пріоритет). Рад. 3. становлять основу рад. правової системи. Конституція СРСР 1977 створила нові гарантії дальшого вдосконалення рад. 3., зміцнення їхнього верховенства у системі нормативних актів Рад. д-ви.

В бурж. країнах фактично все більшого значення набувають не 3., за якими конституції формально визнають найвищу юрид. силу, а акти глави д-ви або уряду. Див. також Законодавство.

Літ.. Ленін В. І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905 - 1907 років. Повне зібрання творів, т. 16; Брежнєв Л. И. О Конституции СССР. М., 1977; Конституція розвинутого соціалізму. К.. 1978.

Є. О. Назаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази