Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow закат-запоріж arrow ЗАКОН
   

ЗАКОН

- філософська категорія, що відображає істотні, загальні, необхідні, стійкі, повторювані відношення залежності між предметами і явищами об'єктивної дійсності, що випливають з їхньої сутності. "Закон є відношення... Відношення сутностей або між сутностями" (Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 29, с. 129). 3. внутрішньо притаманні предметам і явищам. Як суттєве відношення 3. здійснюється через сукупність одиничних, випадкових, мінливих, неповторюваних відношень. 3. виступає як принцип організації й функціонування речей. 3. фіксує єдність і спільність явищ. "... Поняття закону є один з ступенів пізнання людиною єдності і зв'язку, взаємозалежності та цільності світового процесу" (там же, с. 126). В 3. виявляється єдність багатоманітності. 3. можна класифікувати за ступенем загальності, за формами руху матерії. Розрізняють 3. природи і суспільства (див. Суспільні закони). 3. мають істор. характер: зі зміною речей, умов змінюються й внутрішньо притаманні їм 3. З розвитком пізнання 3., що функціонують в окремих галузях природи і суспільства, можуть бути сформульовані в кількісному вигляді й виражені математично. Люди пізнають і використовують 3. в своїй практичній діяльності.

М. О. Парнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази