Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД
   

ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД

- нагляд за веденням робіт, пов'язаних з геол. вивченням, використанням та охороною надр, використанням і переробкою мін. сировини. Правові засади Г. н. та порядок його здійснення регулюються Кодексом України про надра, ін. нормат. актами.

Державний Г. н. здійснюють спеціально уповноважені на це держ. органи. До них належать К-т по нагляду за охороною праці Мінпраці України та його установи на місцях. Ці органи перевіряють: повноту вивчення родовищ корисних копалин, гірн.-технічні, інж.-геол., гідрогеол. та ін. умови їх розробки, буд-ва та експлуатації підзем. споруд, захоронения шкідливих речовин і відходів в-ва; своєчасність та правильність уведення в експлуатацію розвіданих родовищ; виконання вимог щодо охорони надр при їх вивченні, встановленні кондицій на мін. сировину та експлуатації родовищ; правильність розробки родовищ; повноту видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованість і своєчасність їх списання; додержання правил проведення геол. і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ; додержання правил і технологій переробки мін. сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції; правильність і своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природ, середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з використанням надр, тощо. Органи держ. Г. н. мають право: давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо усунення порушень норм і правил ведення робіт під час геол. вивчення надр, їх використання та охорони; в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов'язані з використанням надр, у разі порушень відповідних норм і правил; вимагати від користувачів надр обгрунтування списання запасів корисних копалин; давати рекомендації щодо впровадження нових прогрес, технологій переробки мін. сировини тощо.

Функції Г. н. у деяких питаннях переплітаються з функціями держ. геологічного контролю. Це, зокрема, стосується вивчення надр. Розмежування тут здійснюється за змістом геол. контролю і Г. н. Якщо органи геол. контролю стежать за власне геол. вивченням надр, то органи Г. н. наглядають за веденням робіт, пов'язаних з геол. вивченням надр, їх використанням та охороною.

В. І. Андрейцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази