Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГІРНИЧИЙ ВІДВІД
   

ГІРНИЧИЙ ВІДВІД

- частина надр, які надаються спеціально уповноваженими органами юрид. і фіз. особам у встановленому законодавством порядку для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підзем. споруд, не пов'язаних з видобуванням копалин, у т. ч. на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні. За Кодексом України про надра, Г. в. надаються юрид. і фіз. особам лише за наявності у них дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр і затвердженого у встановленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничовидоб. об'єкта чи підзем. споруди, не пов'язаної з видобуванням копалин. Г. в. на розробку родови щ надається за умови, що запаси цих родовищ та їх компонентів пройшли експертизу й оцінені Держ. комісією запасів корисних копалин. Для робіт, не пов'язаних з видобуванням копалин, Г. в. надається тільки для надр, геол. будова, гідротех. та гідрогеол. характеристики яких докладно вивчені, та за умови, що це не порушить екол. безпеку і не спричинить шкідливого впливу на якісний стан надр. Г. в. для розробки родовищ корисних копалин загальнодерж. значення, будівництва й експлуатації підзем. споруд та ін. цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, надаються органами К-ту по нагляду за охороною праці Мінпраці України. Для розробки родовищ корисних копалин місц. значення Г. в. надаються ВР АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами. Особи, заінтересовані в одержанні Г. в., подають заявки за встановленою формою до відповідних органів. Відтак оформляється акт про надання Г. в., який посвідчує право на користування надрами.

В. І. Андрейцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази