Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДЕВ'ЯТИЙ З'ЇЗД РКП (Б)
   

ДЕВ'ЯТИЙ З'ЇЗД РКП (Б)

- відбувся 29.III-5.ІV 1920 в Москві. В роботі з'їзду взяли участь 554 делегати з ухвальним голосом і 162 - з дорадчим, які представляли понад 600 тис. комуністів. Порядок денний: 1) Звіт ЦК; 2) Чергові завдання госп. будівництва; 3) Професійний рух; 4) Завдання Комуністичного Інтернаціоналу; 5) Орг. питання; 6) Ставлення до кооперації; 7) Перехід до міліційної системи; 8) Вибори ЦК; 9) Поточні справи. Роботою з'їзду керував В. І. Ленін, який виступив з промовою при відкритті і закритті з'їзду, зі звітною доповіддю ЦК РКП(б), заключним словом, з промовами про госп. будівництво, кооперацію та з деяких ін. питань. З'їзд почав роботу в умовах тимчасової мирної передишки та перемоги над об'єднаними силами іноз. імперіалістів і білогвардійської контрреволюції. В. І. Ленін, узагальнюючи досвід більш як дворічної діяльності Рад. д-ви, дав глибокий аналіз міжнар. і внутр. становища країни, висвітлив зовн. політику партії, визначив завдання госп. будівництва в умовах мирної передишки, накреслив завдання госп. плану, який передбачав піднесення всього нар. г-ва, насамперед транспорту, паливної пром-сті й металургії. Провідне місце в цих накресленнях посідала електрифікація нар. г-ва, яку В. І. Ленін висував як велику програму на 10-20 років. Саме на цій основі було розроблено план ГОЕЛРО. Керуючись настановами В. І. Леніна, з'їзд підкреслив, що осн. умовою госп. відродження країни є неухильне здійснення єдиного госп. плану. Директиви з'їзду з цього питання поклали початок плановості у здійсненні завдань соціалістичного будівництва. З'їзд одностайно схвалив ленінські принципи управління пром-стю - принципи суворої централізації, посилення єдиноначальності на підприємствах, використання старих спеціалістів тощо. Особливу увагу з'їзд звернув на організацію трудового змагання. Проти лінії партії в питаннях госп. будівництва виступили, з одного боку, Троцький, який намагався нав'язати партії розв'язання нових екон. завдань методами голого примусу й мілітаризації пром. підприємств, з другого - група "демократичного централізму", підтримана Риковим і Томським. З'їзд відкинув як військово-бюрократичну лінію Троцького, так і платформу "децистів", викрив їхню неспроможність і згубність для будівництва соціалізму. З'їзд визначив роль і завдання профспілок у госп. будівництві, підкресливши необхідність підвищення їхньої виховної ролі. З'їзд ухвалив рішення про видання Повного зібрання творів В. І. Леніна.

З'їзд обрав ЦК РКП(6) та ЦКК РКП(б).

Літ.: Ленін В. І. IX з'їзд РКП(б) 29 березня - 5 квітня 1920 р. Повне зібрання творів, т. 40; Девятый съезд РКП(б). Март - апрель 1920 года. Протоколы. М., 1960; КПРС в резолюціях, і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1972; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. З, кн. 2. К., 1979.

П. П. Гудзенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази