Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow севе-семе arrow СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848
   

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1848

В Галичині, на Буковині і Закарпатті — скасування кріпосного права, проведене австр. урядом під час революції 1848—49 в Австрії з метою пристосування економіки до потреб капіталістичного розвитку. Здійснена під тиском революц. подій, що охопили також Галичину, Буковину і Закарпатську Україну, та масових антифеод. рухів, зокрема Галицького повстання 1846. В Галичині феод. залежність селян скасовано відповідно до закону від 17.IV 1848. Окремим декретом від І.VІІ 1848 дію цього акта уряд поширив на Буковину, підтвердивши його законом від 9.VIII 1848. Влітку 1848 питання про умови звільнення селян обговорювалися в австр. парламенті. Депутати від селян Сх. Галичини і Буковини І. Капущак, Л. Кобилиця разом з ін. депутатами лівого крила виступили проти виплати селянами викупу поміщикам. Але більшістю голосів парламент прийняв рішення скасувати феод. повинності селян за викуп. На підставі цього рішення 7.IX 1848 видано закон про звільнення селян на тер. всієї Австрії від кріпосної залежності, про надання їм прав громадян д-ви і права власності на ту землю, якою вони до того часу користувалися на правах спадковості. Закон передбачав повну компенсацію селянами на користь поміщиків 20-кратної вартості всіх річних кріпацьких повинностей.

За законом 7.IX 1848 у власність селян Сх. Галичини і Буковини перейшло менше половини зем. угідь краю. Більшість селян залишилася малоземельними і економічно неспроможними, значну частину їх (халупників і комірників) було "звільнено" зовсім без землі, й вони відразу потрапили в екон. кабалу до поміщиків. На Закарпатті, як і по всій Угорщині, феод. залежність селян скасовано законом, що його прийняв угор. сейм 18.III 1848 і підтвердив 1853 австр. імператор, на таких самих кабальних для селян умовах, як і в Сх. Галичині та на Буковині. Грабіжницький характер С. р. спричинився до дальшого зростання зубожіння селянства, поглиблення класових суперечностей між селянством і поміщиками, викликав сел. заворушення в Сх. Галичині і на Закарпатті та Буковинське селянське повстання 1848—49. іт.: Історія Української PCP, т. 3. К.. 1978; Історія селянства Української PCP, т. 1. К., 1967; Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині. В кн.; Франко І. Твори, т. 19. К., 1956; Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства. К., 1959; Шульга І. Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII— першій половині XIX ст. Львів, 1965.

Ф. І. Стеблій.

 

Схожі за змістом слова та фрази