Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ
   

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ

- особливий вид держ. цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна держ. підприємств, держ. житлового фонду, зем. фонду. В Україні їх прав, статус регулюється Законом «Про приватизаційні папери» (1992) та ін. законод. актами. За цим законом П. п. в Україні є приватизаційні майн. сертифікати, житлові чеки, зем. бони. П. п. мають такі реквізити: запис про приналежність паперу до України; найменування органу, що випустив папір; вид П. п., серія та порядковий номер; дата випуску і строк використання; номінальне значення у вартісному, обчисленому, виходячи з відновної вартості майна, що приватизується, і/або натуральному вираженні чи в умовних одиницях; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання власника, відомості про док-т, що посвідчує його особу; підпис кер. емітента або ін. уповноваженої на це особи, печатка установи, яка видала папір. У П. п. також міститься інформація про умови і порядок їх використання та про права власника. П. п. можуть бути лише іменними. Праю на одержання у власність П. п. мають гр-ни України, які проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами у службових справах у період, що визначається Держ. програмою приватизації. Гр-ни України, які проживають за її межами, мають право одержати П. п. в разі переїзду до України для проживання у період, що визначається Держ. програмою приватизації. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних власників П. п. представляють відповідно до зак-ва України законні представники, опікуни і піклувальники. Право власності на одержані П. п. в разі смерті їх власника переходить у порядку спадкування, визначеному зак-вом України. В разі смерті гр-нина, що не одержав П. п. з будь-яких причин, право одержання належних до видачі померлому паперів не успадковується. Кожен гр-нин України має рівне право на одержання П. п. однакової номінальної вартості для приватизації частки майна держ. підприємств, держ. житлового фонду, зем. фонду. Гр-ни мають право використовувати П. п. одного виду в різних сферах приватизації шляхом забезпечення їх взаем, конвертування. Використання П. п. здійснюється шляхом їх обміну на паї, акції, ін. док-ти, що встановлюють та засвідчують право власності на частку держ. майна відповідно до номіналу паперу, з обов'язковим відображенням змісту обмін, операції як на самому папері, так і в супутніх док-тах, та супроводжується погашенням П. п. П. п. можуть бути використані лише для обміну на док-ти, що встановлюють право власності на придбані об'єкти приватизації. Вони не підлягають вільному обігу, а їх продаж або відчуження ін. способом є недійсним. Дивіденди або відсотки з П. п. не нараховуються. Ці папери не можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів або кредитів. Угоди, укладені з використанням П. п. для цілей, не передбачених Законом «Про приватизаційні папери», є недійсними. Рішення про випуск П. п. приймається КМ України. Емісію цих паперів здійснює НБУ. Видача гр-нам П. п. організується відділеннями Ощадбанку України за списками, які складаються сільс., селищ, та міськими радами або представництвами України в ш. д-вах, на підставі заяви одержувача та пред'явлення паспорта або док-та, що його замінює. Порядок видачі П. п. встановлюється НБУ за погодженням з КМ України. При видачі П. п. гр-нину в паспорті або док-ті, який його замінює, робиться відповід. запис.

А. С. Олійник.

 

Схожі за змістом слова та фрази