Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ
   

ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

(франц. denunciation, від лат. denunti-atio — повідомлення) — відмова д-ви від укладеного нею договору з дотриманням порядку і строків, передбачених у самому договорі. Денонсація — найпоширеніший спосіб правомірного припинення чинності міжнар. договорів.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 (ст. 54, 56) допускає два види Д. м. д.: 1) денонсацію, передбачену в самому міжнар. договорі; 2) денонсацію, яку можна вивести з наміру учасників допустити можливість денонсації чи виходу з договору або з характеру міжнар. договору. На відміну від інших способів розірвання міжнар. договорів (відміна, анулювання тощо), Д. м. д. характеризується такими ознаками: 1) право на денонсацію має бути обумовлене в самому договорі; 2) денонсація відбувається у суворо обумовленому договором порядку.

Недотримання порядку Д. м. д. тягне за собою можливість визнання її недійсною. Порядок денонсації передбачає: обов'язкове завчасне попередження про намір розірвати договір; строк, протягом якого це попередження можна зробити; визначення, через який період часу після попередження про розірвання договору він втрачає силу; іноді (звичайно у багатосторонніх договорах) обу-мовлення того, в якій формі має бути зроблене таке попередження. Д. м. д. може відбутися тільки з дотриманням зазначених умов, причому за своєю формою ці умови досить різноманітні і залежать від погодження сторін договору.

Іноді розрізняють два осн. види денонсації: 1) денонсація, заяву про яку можна зробити у певний час; 2) денонсація, заяву про яку можна зробити в будь-який час. У міжнар. договорах, в яких зазначено строк їхньої дії, право на денонсацію звичайно надається наприкінці цього строку. Причому в договорі точно встановлено, до закінчення якого строку сторони мають право денонсувати його.

У договорах з невизначеним строком дії право на денонсацію іноді надається після закінчення певного строку з моменту набуття договором чинності, ратифікації тощо. Таким чином, припинення міжнар. договорів шляхом денонсації відбувається внаслідок самої заяви про денонсацію, зробленої згідно з умовами договору, і закінчення постденонсаційного строку. Відповідно до Закону «Про міжнародні договори України» (1993) пропозиції про денонсацію міжнар. договорів України подаються

М-вом закорд. справ України, ін. м-вами та відомствами Урядові України, а Уряд вносить відповідні пропозиції Президентові України або Верх. Раді України. Д. м. д. України здійснюється Законом України, указом Президента України, постановою Уряду України.

Д. м. д., ратифікованих BP України, договорів, схвалення або приєднання до яких відбулося на підставі рішень BP України, здійснюється BP у формі закону; Д. м. д., укладених Президентом України, які не потребували ратифікації, схвалення (або приєднання) BP України, провадиться Президентом України у формі указу; Д. м. д., які укладені Урядом України і не потребували ратифікації, прийняття (або приєднання) BP України, провадиться Урядом України, його постановою; Д. м. д. України міжвідомчого характеру провадиться у порядку, що визначається Урядом України.

Літ.: Талалаев А. Н. Право междунар. договоров. Действие и применение договоров. ?., 1985.

О. О. Мережко.

 

Схожі за змістом слова та фрази