Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФОРМА ДОГОВОРУ
   

ФОРМА ДОГОВОРУ

- спосіб зовн. виявлення волі учасника на вчинення договору. До договорів як різновиду угод застосовуються загальні вимоги стосовно форми угод (правочинів) та спец, норми, що регулюють даний вид договору. За формою договори можуть бути усні та письмові. Усна форма означає, що сторони договору погоджують його умови без відображення у відповід. документах. Усно можуть укладатися договори, які повністю виконуються сторонами у момент їх укладення (напр., роздрібна купівля-продаж), за винятком тих, які за законом обов'язково повинні мати письмову форму. Особі юридичній, яка оплатила товари та послуги на підставі усного договору з ін. стороною, має бути виданий док-т, що підтверджує підставу одержання коштів та їх суму. За письм. форми зміст договору зафіксований в одному чи кількох док-тах, у розписці, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного чи ін. тех. засобу зв'язку. Письм. договір має бути підписаний його учасниками. Якщо фіз. особа через хворобу або фіз. ваду не може підписати текст договору власноручно, то за її дорученням і в її присутності його може підписати ін. особа. Підпис цієї особи на тексті договору може бути засвідчений відповід. посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його укладає. Від імені юрид. особи договір підписується уповноваж, особами та скріплюється печаткою. Використання при укладенні договорів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або ін. копіювання, електронно-числового підпису чи іншого аналогу власноруч, підпису допускається у випадках, встановлених законом, ін. нормат.-прав. актами або за письм. згодою сторін, яка містить зразки відповід. аналога власного підпису. Відповідно до ст. 208 ЦивК України у письм. формі належить вчиняти: 1) договори між юрид. особами; 2) договори між фіз. та юрид. особами, за винятком тих, які можуть укладатися усно; 3) договори фіз. осіб між собою на суму, що перевищує не менш як у 20 разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходу гр-н, за винятком правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення; 4) ін. правочини, щодо яких відповідно до спец, норми закону вимагається письм. форма, а також якщо на письм. формі договору наполягає хоча б одна з його сторін. У визначених законом випадках або якщо на цьому наполягає один з учасників договору, на док-ті, що відображає його зміст, може вчинятися посвідчувальний напис нотаріуса. Такі договори є письмовими нотаріальними. Нотар. засвідчення потребують договори з відчуження нерухом. майна за участю гр-н (купівля-продаж, дарування), трансп. засобів, застава нерухомих речей тощо. На вимогу фіз. або юрид. особи будь-який договір за її участі може бути посвідчений нотаріально. Сторони мають право обирати Ф. д., якщо інше не встановлено законом. Якщо законом визначена конкр. форма, в якій обов'язково має вчинятися даний вид договору, то її слід дотримуватися, інакше настають певні негат. наслідки. Якщо законом для даного виду договору передбачена обов'язкова нотаріальна форма, але сторони не дотримуються її, то договір є недійсним. Напр., недійсним є не засвідчений нотаріусом договір про купівлю-продаж жилого будинку чи квартири за участю гр-нина. Порушення простої письм. форми не завжди призводить до недійсності договору, а тільки в тих випадках, коли такий наслідок прямо передбачений у законі. Зокрема, якщо правочин про неустойку не відображено у письмовому док-ті, то він недійсний. Якщо ж такий наслідок безпосередньо у законі не передбачений, то порушення простої письм. форми не призводить до недійсності договору. Однак сторони позбавляються права заперечувати факт його укладення або оспорювати його окремі частини за допомогою свідчень свідків. Ці факти мають доводитися письм. доказами, засобами аудіо- та відеозапису або ін. доказами.

Літ.: Зобов'язальне право: теорія і практика. К., 1998; Цив. право. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази