Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УГОДА ПРО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
   

УГОДА ПРО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

— міжнар.-правовий док-т, підписаний президентами Білорусі, Казахстану, Російської Федерації та України 19.IX 2003 у м. Ялті. Угода містить основоположні засади формування Єдиного економічного простору (ЄЕП). Складається з преамбули та 11 статей. Невід'єм. частиною Угоди є підписана одночасно з нею Концепція формування Єдиного економічного простору.

Згідно з положеннями Угоди під Єдиним екон. простором розуміється екон. простір, що об'єднує митну територію держав-учасниць, де функціонують механізми регулювання економік, засновані на єдиних принципах, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу та роб. сили, і проводиться єдина зовнішньоторг. і узгоджена (тією мірою і в тому обсязі, в яких це необхідно для забезпечення рівноправної конкуренції та підтримання макроекон. стабільності) податкова, грош.-кредитна і валют.-фінансова політика. Держави-учасниці прагнуть сприяти: розвитку торгівлі та інвестицій між ними на базі загальновизнаних принципів і норм міжнар. права, а також правил і принципів Світової організації торгівлі (СОТ); зміцненню єдності й розвитку екон. потенціалів; підвищенню конкурентоспроможності їх економік на зовн. ринках (ст. 1). Док-т передбачає поетапне формування ЄЕП на засадах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції, яка означає, що кожна д-ва самостійно визначає, в яких напрямах та заходах інтеграції і в якому обсязі вона братиме участь (ст. 5). Здійснення поетап. поглиблення інтеграції між д-вами має відбуватися шляхом поступового виконання таких завдань: формування зони вільної торгівлі без вилучень та обмежень; уніфікація принципів розроблення і застосування тех. регламентів та стандартів, санітарних і фіто-сан. норм; гармонізація макроекон. політики; створення умов для вільного руху товарів, послуг, капіталу і роб. сили; гармонізація зак-ва сторін тією мірою, якою це необхідно для формування ЄЕП; формування єдиних принципів регулювання діяльності природ, монополій, єдиної конкурент, політики і забезпечення недискримінац. доступу та однакового рівня тарифів на послуги суб'єктів природ, монополій (ст. 2). Угодою передбачено утворення органів ЄЕП на засадах поєднання міждерж. елементів і принципу передачі, на основі міжнар. договорів, частини повноважень держав-учасниць єдиному регулюючому органу. Координацію та управління формуванням і функціонуванням ЄЕП на міждерж. рівні здійснюватиме Рада глав держав, голосування в якій відбуватиметься за принципом «одна держава — один голос», а рішення прийматимуться консенсусом. У єдиному регулюючому органі ЄЕП рішення з усіх питань прийматимуться зваженим голосуванням, а кількість голосів кожної зі сторін визначатиметься з урахуванням її екон. потенціалу на основі спец, угоди, укладеної між державами-учасницями. Будь-яка з цих держав має право внести до Ради глав держав пропозицію про перегляд рішення Єдиного регулюючого органу (ст. 4). Прав, основою формування і функціонування ЄЕП є міжнар. договори та рішення органів ЄЕП, що укладаються і приймаються з урахуванням законодавств сторін Угоди і відповідно до загальновизнаних норм та принципів міжнар. права (ст. 6). Спори та суперечності між державами-учасницями щодо тлумачення і застосування Угоди вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів (ст. 7). Угода відкрита для приєднання ін. держав, які поділяють її цілі та принципи, на умовах, узгоджених з усіма сторонами Угоди (ст. 8). Угода набуває чинності від дня отримання депозитарієм ост. письм. повідомлення про виконання державами-учасницями внутрішньодерж. процедур, необхідних для набуття нею чинності (ст. 10). 20.IV 2004 ВР України ратифікувала Угоду про формування ЄЕП з таким застереженням: «Україна братиме участь у формуванні та функціонуванні Єдиного економічного простору в межах, що відповідають Конституції України».

І. М. Проценко, К. О. Савчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази