Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
   

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

- сукупність різних видів банків і банківських інститутів, з допомогою яких здійснюється мобілізація коштів, надаються клієнтурі кредити та різноманітні послуги щодо прийому вкладів і наданих кредитів. Ця система є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має заг. мету і завдання. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (1991) Б. с. України є дворівневою. Перший рівень — Національний банк України, що є центральним банком України, власністю д-ви, підзвітний BP України і має право законод. ініціативи. Крім того, він є юрид. особою та емісійним центром України. Нац. банк України проводить єдину грош.-кредит, політику, регулює діяльність Б. с. в цілому, організовує і здійснює міжбанк. розрахунки. Із введенням д-вою власної валюти повністю відповідає за забезпечення її стабільності, отримує монопольне право на випуск грошей в обіг, встановлює курс грошової одиниці України щодо валют ін. країн, забезпечує діяльність держ. скарбниці України. Діяльність Нац. банку спрямована на забезпечення єдиної держ. політики в галузі грош. обігу, кредитування, фінансування і розрахунків у нар. г-ві. Другий рівень Б. с. України — це комерц. банки. Вони можуть бути різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності. Це такі кредитні установи, що здійснюють універсальні банк, операції для юрид. і фіз. осіб. Існують такі види комерц. банків: за функціями і характером здійснюваних операцій — універсальні та спеціалізовані (останні поділяються на емісійні, інвестиційні, іпотечні, ощадні та ін.); за призначенням статут, фонду — у формі акц. товариств, товариств з обмеж відповідальністю, банки з участю іноз. капіталу та іноз. банки; за територією діяльності — республіканські та регіональні банки. Комерц. банки створюються на акціонерних, або пайових, засадах. Засновниками їх можуть бути як українські, так і іноз. юрид. та фіз. особи. Не можуть виступати засновниками комерц. банків ради депутатів усіх рівнів, їхні викон. органи, держ. підприємства, політ., профсп. орг-ції та об'єднання, партії і спеціаліз. громад, фонди і комерц. банки.

О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази