Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СИСТЕМА
   

СИСТЕМА

(від грец.— поєднання, устрій, утворення) — сукупність якісно визначених елементів (зміст С.), між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія (структура С). Найважливішими рисами С. є її розчленованість і цілісність. Природа складових елементів і характер структури С. можуть бути найрізноманітнішими. С. утворюють окремі тіла, явища, процеси, що взаємодіють між собою, обмінюються енергією або виконують спільну функцію, а також окремі думки, наук. положення, галузі знання, між елементами яких встановлюються відношення вивідності, підпорядкування, послідовності тощо. Окремі предмети та явища можуть являти собою ієрархії С. Водночас предмет, що сам є С, може виступати елементом С. вищого рівня. Відповідно до характеру елементів і структури виділяють різні види С. Найпоширенішим є поділ систем на матеріальні, що існують в об'єктивній реальності, та ідеальні, що відображають об'єктивний світ і є виразом людської свідомості. Матеріальні С. включають в себе С. неорганічної природи (фіз., геолі., хім. та ін.) і живі С. (клітини, найпростіші і високорозвинені організми, популяції, біол. види, екологічні системи). Особливим класом ма-тер. С. є соціальні С. (сім'я, виробничий колектив, держ.-політ. С, суспільно-економічна формація). Ідеальними С. є поняття, гіпотези, теорії, лінгвістичні та логічні побудови тощо. В сучас. науці дослідження С. різних видів і класів проводиться в межах системного аналізу, різних спец. теорій С, у кібернетиці, системотехніці тощо.

П. Ф. Йолон.

 

Схожі за змістом слова та фрази