Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА КУЛЬТУРА
   

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

- система духовних і матеріальних цінностей у сфері функціонування права. Є складовою частиною заг. культури. Охоплює всю сукупність найважливіших ціннісних компонентів прав, реальності в її розвитку (право, правосвідомість, правовідносини, правопорядок, нормотв., правозастосовча та ін. правова діяльність). Виступає однією з категорій загальнолюд. цінностей, є невід'єм. компонентом правової держави. Суб'єктами П. к. є особа і сусп-во, які знаходяться у взаємозв'язку. П. к. особи виражається у трьох її гол. вимірах: а) правових культур, орієнтаціях; б) діяльності по їх реалізації; в) результатах реалізації цих орієнтацій. Перший з указаних вимірів передбачає освоєння особою знань, умінь і навичок користування правом. Другий — творчу діяльність особи у правовій сфері, в процесі якої юна набуває або розвиває свої прав, знання, уміння і навички. Третій вимір виражає внутр. потенціал П. к. В аспекті лог. структури П. к. становить собою суму об'єктивних своїм змістом знань про д-ву і право. За глибиною цих знань виділяють звичайний і профес. (спеціальний) рівні П. к. Перший з них обмежується заг. знаннями людей про прав, явища. Другий формується в осіб, які спеціально займаються прав, діяльністю (юристів). Останнім властиві більш глибокі юрид. знання. Формування прав, д-ви передбачає підвищення П. к. гр-н і сусп-ва в цілому. Орг. засобами в цьому є: розвито к правової освіти і правового виховання населення; належне забезпечення його інформацією про чинне зак-ю і практику його застосування; б-ба з правовим нігілізмом; видання юрид. енциклопедичної та словникової л-ри, коментарів чинного зак-ва; розширення правозн. досліджень тощо.

Літ.: Бурмистров В. А. Место и роль прав, культуры в становлении прав, гос-ва. Симферополь, 1996; Право та культура: теорія і практика. К., 1997; Болдырева М. Г. Прав, культура. М., 1998; Величко А. М. Гос. идеалы России и Запада. Параллели прав, культур. СПб., 1999; Прав, культура і підприємництво. К.-Д., 1999; Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 2001.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази